STATKI   i   OKRĘTY  |||  -     Radzieckie i rosyjskie okręty podwodne     - |||      MORZE   i   WRAKI
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
L-2 (STALINIEC)
Podwodny stawiacz min  -  II wojna światowa
 
STALINIEC, później L-2, radziecki podwodny stawiacz min, uczestnik II wojny światowej, zatonął rozpoczynając swój pierwszy patrol bojowy.
Radziecki okręt podwodny L-2 (STALINIEC) zatonął wychodząc na swój pierwszy patrol bojowy.
The 'L' (LENINETS)-class submarine L-2 (STALINETS). Laid down: 6 September 1929.
Launched: 28 Feb. 1931 in Leningrad. Commissioned: 24 Oct. 1933. Mined and sunk off Keri Island on 14 Nov. 1941.
Fifty men lost.Three of the crew survived.
 
---------Wśród radzieckich okrętów podwodnych zaprojektowanych przez Borysa M. Malinina znalazły się także podwodne
stawiacze min typu 'L' (Leniniec) serii II. Budowę trzech pierwszych jednostek tego typu rozpoczęto 6 września 1929 roku
w lenigradzkiej stoczni im. Ordżonikidze (Stocznia nr 189). Jednostkom tym, o numerach stoczniowych 195-197, nadano
nazwy:
LENINIEC (późniejszy L-1), MARKSIST (od 21 listopada 1931 STALINIEC, później L-2) i BOLSZEWIK (później
FRUNZEWIEC
, L-3).

---------Okręt zwodowano 28 lutego 1931, zaś z dniem 24 października 1933 wszedł w skład  Sił Morskich Morza Bałtyckiego.
Pierwszym dowódcą jednostki, mianowanym jeszcze w 1931, był  Gieorgij Aleksiejewicz Iwanow (
Kowaliow).

--------4 września 1934 STALINIEC wyszedł w morze z zadaniem ustalenia zasięgu podwodnego pływania jednostki.4W
trakcie prób,
,na głębokości 30-40 metrów, mniej więcej 3-4 godziny po pełnym naładowaniu baterii akumulatorów, nastąpił
wybuch wodoru w II przedziale. Wskutek eksplozji i pożaru były cztery ofiary śmiertelne oraz ranni i poprzeni wśród załogi
i gości. Po wynurzeniu i nawiązaniu łączności z dowództwem, sześciu najciężej rannych marynarzy zabrał wodnosamolot.
Niemal identyczny wypadek wydarzył się w tym samym roku na Morzu Czarnym, na bliźniaczym
GARIBALDIEC (L-4).
Przyczyn tych eksplozji doszukano się później w wadzie konstrukcyjnej baterii, polegającej na nieszczelności ogniw
(
Płatonow).
.
--------Nie było zapewne przypadkiem, że wkrótce po tym
wypadku, już 15 września 1934, okręt pozbawiony został
dumnej nazwy
STALINIEC i otrzymał alfanumeryczne
oznaczenie
L-2. -----

--------
Wybuch wojny z Niemcami (22 czerwca 1941) zastał
okręt w Leningradzie składzie 14. dywizjonu Brygady
Szkolnej OP. Stał on w generalnym remoncie, trwającym od
7 grudnia 1938. Z dniem 11 listopada 1941
L-2 wrócił do
służby. Już 12 listopada wypłynął z Kronsztadtu w swój
pierwszy, i jak się miało okazać, ostatni patrol bojowy.
Dowodził nim wtedy kapitan-lejtenant Aleksandr Pietrowicz
Czebanow (ur. 1911), dla którego było to pierwsze dowództwo.
I ostatnie...
---------Drugim z kolei dowódcą L-2 mianowano Aleksandra
Aleksandrowicza Pysznowa
(ur. 15.01.1899 w Sewastopolu).
Dowodził on uprzednio okrętami podwodnymi
TIGR (B-1) i
TUR (B-8) (tym ostatnim do 10.04.1932). Odwołano go ze
stanowiska w 1934. Aresztowany w 1938 na fali czystek
stalinowskich . Data śmierci nieustalona. Zrehabilitowany.
Karierę w marynarce zakończył w stopniu kapitana 1. rangi.
Wykształcenie: 4 klasy
Moskiewskiego Korpusu Kadetów
(1916),
Szkoła Morska (1918), Wyższy Kurs Dowódców
Marynarki
(1925) (źródło).

--------Zadaniem jego było postawienie min w Zatoce Gdańskiej. L-2 forsował Zatokę Fińską w konwoju, idąc wraz z grupą
okrętów zmierzających do Hanko (Hangö). Nocą z 13 na 14 listopada, w okolicach wyspy Keri, konwój wszedł na zaporę
minową
D.46, ustawioną przez niemiecki stawiacz min KAISER. Najpierw ofiarą min padł idący na czele konwoju trałowiec
WIERP. W chwilę potem jak WIERP zniknął pod powierzchnią wody, na pierwszą, a potem drugą minę wszedł L-2. Załodze
walczącej o uratowanie tonącego okrętu podwodnego nikt nie przyszedł z pomocą. O godzinie 06.17 nastąpił wybuch trzeciej
miny, która dokończyła dzieła zniszczenia. L-2 poszedł na dno razem z 50 ludźmi. Rozbitków nikt nie ratował. O zbrodniczą
obojętność na los ginących oskarżano potem przede wszystkim dowódcę znajdującego się najbliżej trałowca
BTSZCZ-217.
Przypadkiem uratowało się trzech ludzi, którzy dostali się na niszczyciel
SUROWYJ. Niszczyciel ten, wkrótce potem, tego
samego dnia, też wpadł na minę i zatonął. Cała uratowana trójka z
L-2 przeżyła i tę katastrofę.

-------L-2 spoczywa na dnie Zatoki Fińskiej w pozycji 59.46N i 25.10E.

---------Wśród poległych członków załogi L-2 był świetnie zapowiadający się młody poeta-marynista Aleksiej
A. Lebiediew, absolwent Wyższej Szkoły Wojennomorskiej im. M.B. Frunzego. Dziś jego nazwisko nosi jedna
z ulic Kronsztadtu ...

Zobacz także:

Polak, Kazimierz Czarnowski, zaprojektował okręt podwodny dla cara Mikołaja I w 1825 roku [
>>> ]
Borys Malinin, radziecki konstruktor okrętów podwodnych  [
>>> ]
ORP RYŚ - pierwszy polski okręt podwodny  [
>>> ]
Kontradm. Władimir K. Konowałow  [
>>> ]
___________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
 
 
Nie żałuj sobie! Obejrzyj kolekcję starych fotografii erotycznych. Chyba, że nie ukończyłeś jeszcze 18 lat ...
Typ L, II seria