Enrique Muller i frywolne morskie pocztówki
------We wczesnych latach
dwudziestego wieku dużą
popularnością cieszyły się
frywolne pocztówki
marynistyczne, stanowiące
swego rodzaju apoteozę
kobiecości i beztroski  życia
marynarskiego.

-----Prezentowane tutaj
pocztówki wydane zostały w
Nowym Jorku. Wydawcą ich
był słynny
Enrique Muller,
autor tysięcy wspaniałych
fotografii okrętów.
Erotyczne pocztówki
-   Marynarka handlowa -   |||   -   STATKI  i  OKRĘTY       -         MARYNISTYKA       -      MORZE  i  WRAKI   -   |||   -  Marynarka wojenna   -
________________________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
Sztandary
Kolekcja
starych pocztówek
erotycznych
,
niekoniecznie dla miłośników
statków i okrętów ...