_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
-   Marynarka handlowa -   |||   -   STATKI  i  OKRĘTY       -         MARYNISTYKA       -      MORZE  i  WRAKI   -   |||   -  Marynarka wojenna   -
Bolesław Romanowski (1910-68), komandor Polskiej
Marynarki Wojennej. Od 1929 w Wojsku Polskim, od
1931 w marynarce wojennej. Wczasie w wojny posko-
niemieckiej 1939 uczestniczył w walkach w obronie
Wybrzeża; następnie w Polskich Siłach Zbrojnych na
Zachodzie, dowódca okrętów podwodnych:
SOKÓŁ,
JASTRZĄB i DZIK. Od listopada 1944 dowódca
grupy polskich okrętów podwodnych. W lipcu 1947
przyprowadził okręt
BŁYSKAWICA do kraju. W
ludowej marynarce wojennej był dowódcą okrętu
podwodnego
SĘP i dyonu okrętów podwodnych. 1950-
57 w rezerwie, następnie szef wydziału w
Dowództwie Marynarki Wojennej. W latach 1959-64  
był zastępcą komendanta Wyższej Szkoły Marnarki
Wojennej. [
Ponadto od 1961 do 1964 roku dowodził
harcerskim żaglowcem
ZAWISZA CZARNY. FN ]
Autor wspomnień
"Torpeda w celu" (1958).

Biogram zamieszczony w :"Encklopedia II Wojny Światowej",
Wydawnictwo MON, Warszawa, 1975.
Bolesław Romanowski przy peryskopie ORP DZIK.
Okładki 1. i 8. wydania wspomnień Bolesława Romanowskiego
zatytułowanych
"Torpeda w celu" (lata 1958 i 1985).
Zobacz także:

Zmarł Komandor Bolesław Romanowski - artykuł z 1968 roku
Niezwykłe losy - Tadeusz Zarzycki w BANDERZE o Komandorze
Bolesław Romanowski i zazdrosny mąż.
Raport B. Romanowskiego o uszkodzeniach ORP JASTRZĄB