_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
|||   -    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -   |||
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Robert Rochowicz
"Kronika Polskiej Marynarki Wojennej 1947-1948"
MORZA, STATKI i OKRĘTY 3/1996
17-20 pp.