-   Marynarka handlowa -   |||   -   STATKI  i  OKRĘTY       -         MARYNISTYKA       -      MORZE  i  WRAKI   -   |||   -  Marynarka wojenna   -
S1 (ex rosyjski Рьяный)
Torpedowiec   -  Finlandia
Fiński torpedowiec S1, ex rosyjski RJANYJ (Рьяный).
The Finnish torpedo boat S1 (ex Russian RYANIY).
 
-------S1, był jednym z pięciu porosyjskich torpedowców typu 'SOKOŁ' ('Сокол'), które w 1918 roku weszły w skład tworzącej
się fińskiej marynarki wojennej. W carskiej Flocie Bałtyckiej nosił nazwę
RJANYJ (Рьяный).

-------Zatopiony podczas ćwiczeń marynarki w 1930 jako okręt-cel.
 
Pozostałe jednostki typu 'SOKOŁ' w marynarce wojennej Finlandii:

S2
 (ex ros. PROZORLIWYJ) -  S3 (ex ros. POSŁUSZNYJ)   -  S4 (ex ros. REZWYJ)  -  S5 (ex ros. PODWIŻNYJ)
 
Niektóre inne okręty fińskiej marynarki wojennej w Facta Nautica:

| pancernik obrony wybrzeża VÄINÄMÖINEN | okręt podwodny SAUKKO |
_______________________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
Galeria Erotycznych Pocztówek
EROTIC POSTCARDS
 
 
Torpedowce