PANCERNIKI OBRONY WYBRZEŻA
_____________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
VÄINÄMÖINEN   
Fiński pancernik obrony wybrzeża
-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Fiński pancernik obrony wybrzeża VÄINÄMÖINEN (wod. 28.12.1932) w maju 1937 roku podczas uroczystości
koronacyjnych brytyjskiego króla Jerzego VI. Xakupiony przez ZSRR po wojnie, podniósł banderę radziecką 5 czerwca  
1947 w Turku. We flocie ZSRR oływał pod nazwą WYBORG. Złomowany w 1966 w Leningradzie.
The VÄINÄMÖINEN was a Finnish coastal defence ship. Commissioned 29th April 1932.
She was handed over in 1947 to the Soviet Baltic Fleet as war reparations. Scrapped in Leningrad (1966).
Niektóre inne okręty fińskiej marynarki wojennej w Facta Nautica:

| torpedowiec S1 | okręt podwodny SAUKKO |