_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
|||   -    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -   |||
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Terence ROBERTSON
"OTTO KRETSCHMER. Prawdziwa historia bohatera 'Okrętu'"
Przełożył Marian Baranowski
Wyd. Bellona, Warszawa, 2007
7-252 pp.