_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
|||   -    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -   |||
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Chris MARSHALL
"Encyklopedia OKRĘTY"
Tłum. Andrzej Murawski
Muza SA, Warszawa 1996
5-288 pp.