-   Marynarka handlowa -   |||   -   STATKI  i  OKRĘTY       -         MARYNISTYKA       -      MORZE  i  WRAKI   -   |||   -  Marynarka wojenna   -
Niszczyciele
Podstawowe dane techniczne ORP WICHER:
-----------Wyporność standard - 2316 ton; wyporność pełna - 3066 ton; prędkość maksymalna - 36,6 węzłów; prędkość
ekonomiczna - 15,7 węzłów; uzbrojenie - 4 x 130 mm (2xII) B2-LM, 2 x 85 mm (1xII) 92-K, 7 x 37 mm (7xI) 70-K, 10
wyrzutni torpedowych 533 mm (2xV), miotacze bomb głębinowych, 52 miny typu
KB-"Krab" lub 60 min M-26; napęd - dwie
turbiny parowe po 30000 KM; zasięg - 3660 Mm przy 15,7 w.; wymiary -120,5 x 12 x 3,9 m; załoga - 286 ludzi.

------------Okręt zbudowany został w stoczni nr 190 im. A. Żdanowa w Leningradzie (numer budowy - 603). Budowę rozpoczęto
15 lutego 1949, wodowanie miało miejsce 14 sierpnia 1949, w służbie pod banderą radziecką od 28 stycznia 1951.
 
__________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
     
 
   
 
   
 
   
ORP WICHER
Polski niszczyciel typu SKORYJ  - Projekt 30-bis
 
 
ORP WICHER, niszczyciel Marynarki Wojennej PRL. Autor fotografii nieznany. Zbiory autora.
The Polish destroyer WICHER (ex Soviet SKORIY ("Скорый"). Польский эскадренный миноносец "Вихер" (бывший "Скорый") пр. 30-бис.
 
---------ORP WICHER, kontynuator tradycji pierwszego ORP WICHER, wszedł w skład Marynarki Wojennej PRL 29
czerwca 1958 roku. Otrzymał wówczas numer burtowy "54", który od 1960 zmieniony został na "274". Był bliźniakiem ORP
GROM, pływającym pod biało-czerwoną banderą od 15 grudnia 1957. Niszczyciele te reprezentowały radziecki projekt 30-
bis, czyli typ SMIEŁYJ, kod NATO: SKORYJ, i zostały wypożyczone  Polsce przez ZSRR, a następnie w 1965 odkupione.
Wycofany ze służby w końcu 1974 roku. ORP
WICHER w radzieckiej Flocie Bałtyckiej służył pod nazwą  SKORYJ (Скорый)
od  28 stycznia 1951.

---------Ceremonia podniesienia biało-czerwonej bandery miała miejsce na redzie portu gdyńskiego, podczas parady morskiej
z okazji Dnia Marynarki Wojennej. Uroczystość uświetniły swoją obecnością jednostki
Floty Bałtyckiej ZSRR (niszczyciel,
dozorowiec, okręt podwodny) i
Ludowej Marynarki Wojennej NRD czyli Volksmarine (2 trałowce).

---------W czasie służby pod polską banderą WICHER wchodził w skład 7. Dywizjonu Niszczycieli, zaś od 1970 był pływającą
bazą dla 9. Flotylli Obrony Wybrzeża na Helu.

---------W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zachowały się: wieża artylerii 130 mm, wieża dział przeciwlotniczych 85 mm,
wyrzutnia torpedowa oraz stanowsko kierowania ogniem ORP
WICHER.
 

Każdego roku, 3 września, załoga ORP WICHER czciła
pamięć poprzednika i jego załogi. Fotografia obok
przedstawia dzwon okrętowy
WICHRA oraz tablicę
pamiątkową o następującej treści:

"Dnia 3.09.1939 r. w walce z najeźdźcą hitlerowskim w
obronie Ojczyzny i jej brzegów przy cyplu helskim
zatonął od bomb lotniczych  do końca wierny biało-
czerwonej banderze kontrtorpedowiec "WICHER".

"Nie szczędząc krwi ani życia załoga "WICHRA" do
końca wypełniała swój patriotyczny obowiązek - w walce
z wrogiem, w której zginął st. mar. Kwiatkowski."

"Po zatonięciu okrętu załoga walczyła nadal w obronie
Półwypu Helskiego".

----------Nie jest pewne imię wymienionego marynarza -
Edward lub Eugeniusz. Bosman z
ORP WICHER, Roman
Krassowski tak wspominał jego śmierć:
-------"Zginął st. mar. Kwiatkowski. Rzucony siłą wybuchu,
zawisł na rei bez głowy i rąk."
  Dzwon okrętowy niszczyciela ORP WICHER