Spis stron FACTA NAUTICA
Statki i okręty na znaczkach pocztowych i pocztówkach
PUCK
Polski parowy drobnicowiec
S/s PUCK - a Polish merchant vessel
Polski drobnicowiec s/s PUCK na pocztówce z 1959 roku.
PUCK (1166 BRT, 504 NRT, 1471 DWT), zwodowany w 1949 roku, miał maszyny o mocy 1050 KM, które dawały
mu prędkość maksymalną 10,5 węzła. Załogę stanowiło 23 ludzi. Mógł zabrać 6 pasażerów.
W 1982 sprzedany na złom do Belgii.
W Polskiej Marynarce Handlowej był drugim statkiem o tej nazwie. Jego poprzednik został zbombardowany
i zatopiony przez niemieckie samoloty we włoskim porcie Bari w nocy z 2 na 3 grudnia 1943.
Polskie Linie Oceaniczne