STATKI   i   OKRĘTY  |||  -    MARYNISTYKA     - |||      MORZE   i   WRAKI
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
EDWARD YOUNG, DSO, DSC, Bars
(1913 - 2003)
 
--------Edward Young przeszedł do historii brytyjskiej marynarki wojennej jako pierwszy oficer
Ochotniczej Rezerwy Royal Navy (
Royal Navy Volunteer Reserve), któremu powierzono
dowództwo okrętu podwodnego.
-----Urodził się 17 listopada 1913. W okresie
międzywojennym pracował w brytyjskich
wydawnictwach (m.in.
Penguin, Reprint Society),
zaś czas wolny poświęcał żeglarstwu. Po wybuchu
wojny zgłosił się ochotniczo do służby na okrętach
podwodnych.

-----Swój pierwszy patrol odbył na HMS H28 w
październiku 1940 roku,  jedynym brytyjskim
okręcie podwodnym, biorącym udział w patrolach
bojowych podczas obu wojen światowych.

-----W lipcu 1941 był członkiem załogi HMS
UMPIRE
, okręcie podwodnym przypadkowo
staranowanym i zatopionym przez brytyjski trawler
HMS PETER HENDRIKS. Znalazł się wśród
uratowanej dwunastki marynarzy. Jego 22 kolegów
utonęło ...

-----Następnie otrzymał przydział na HMS SEALION
jako oficer broni torpedowej, zaś po paru
miesiącach był już zastępcą dowódcy
HMS
SARACEN
.
EDWARD YOUNG
-
------W czerwcu 1944 objął dowództwo HMS STORM. Jednostka ta odbywała patrole za kołem
podbiegunowym, na Oceanie Indyjskim oraz na wodach malajskich i australijskich. Okręt pod
jego dowództwem odniósł szereg sukcesów, zaś on sam zyskał sławę jednego z najlepszych
brytyjskich podwodników.

------Swoje wojenne wspomnienia zawarł w autobiograficznej książce "ONE OF OUR
SUBMARINES" (Londyn, 1952), która natychmiast stała się bestsellerem. I do dziś cieszy się
wielką popularnością.

------Zmarł w wieku 89 lat, 28 stycznia 2003 roku.
___________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
 
HAFTUJEMY SZTANDARY OD 1948 ROKU - NAJSTARSZA PRACOWNIA W POLSCE!
 
HAFTUJEMY SZTANDARY OD 1948 ROKU. NAJSTARSZA PRACOWNIA W POLSCE!!!
-----
 
Ludzie morza