STATKI   i   OKRĘTY  |||  -     MARYNISTYKA     - |||      MORZE   i   WRAKI
odwiedź katalog  OKRĘTY PODWODNE
Herman Witt (Witte?) (15?? - 1627)
Wiceadmirał floty polskiej - Bitwa pod Oliwą
 

---------Jeden z najwybitniejszych kapitanów okrętowych Zygmunta III,
brał udział - jako dowódca
WODNIKA we wszystkich ważniejszych
akcjach polskiej floty w początkowym okresie tzw. wojny pruskiej, w
latach 1626/27, a m. in. w rejsie "zaginionej eskadry" z Gdańska do
Kołobrzegu. W
bitwie pod Oliwą był wiceadmirałem oraz sprawował
zwierzchnictwo artyleryjskie polskiej floty. W grudniu 1627 r. Witt
wyruszył jako nadkapitan, tj. dowódca eskadry, z czterema okrętami
na wody środkowego Bałtyku celem zwalczania szwedzkiej żeglugi. W
trakcie wyprawy burza rozpędziła eskadrę, a flagowy okręt Witta,
BIEGNĄCY JELEŃ, natknął się pod Olandią na nieprzyjaciela i stoczył
z nim bitwę, w której został pokonany i poszedł na dno wraz z
większością załogi i Wittem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Źródło: Morze 8/1963
Przeczytaj także w FACTA NAUTICA artykuł Władysława Całki "Bitwa pod Oliwą".
 
 
___________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
HAFTUJEMY SZTANDARY OD 1948 ROKU - NAJSTARSZA PRACOWNIA W POLSCE!
 
HAFTUJEMY SZTANDARY OD 1948 ROKU. NAJSTARSZA PRACOWNIA W POLSCE!!!
 
 
Ludzie morza