sztandary sztandary sztandary sztandary sztandary
 
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
           
Niszczyciele
  ZSRR
Hosting by Aabaco Web Hosting
DZIERŻYNSKIJ [Дзержинский]
Radziecki niszczyciel typu 'NOWIK' - II wojna światowa  -  Feliks Dzierżyński
 
 
Radziecki niszczyciel DZIERŻYNSKIJ zatonął na minie 14 maja 1942 w rejonie Sewastopola.
The Soviet NOVIK class destroyer DZERZHINSKY  (ex KALIAKRIA). Built 1915-1918. Mined off Sevastopol, 14 May 1942.
 
---------Radziecki niszczyciel DZIERŻYNSKIJ zakończył swoją służbę w radzieckiej Flocie Czarnomorskiej 14 maja 1942 roku. Tego dnia, w warunkach
bardzo złej widoczności powodowanych silną mgłą, zszedł z wytyczonego toru w zagrodzie minowej na podejściach do Sewastopola. Skutkiem tego było
wejście na minę o godzinie 12.27 i błyskawiczne zatonięcie okrętu. Skutki błędu nawigacyjnego okazały się tragiczne. Na pokładzie niszczyciela oprócz 170
członków załogi znajdował się 125-osobowy oddział żołnierzy - spośród nich aż dwustu pięćdziesięciu ludzi zginęło razem z niszczycielem ...
----------------------
 
DZIERŻYNSKIJ zbudowany został pod nazwą KALIAKRIJA
[Калиакрия] przez stocznię w Nikołajewie  jako jeden z niszczycieli
legendarnego
typu 'NOWIK'. Stępkę pod jego budowę położono 11
listopada 1915, zaś wodowanie nastąpiło 27 sierpnia 1916. Do służby
wszedł z dniem 12 listopada 1917. Opanowany 29 grudnia 1917 przez
bolszewików. Pod banderą Czerwonej Floty Czarnomorskiej pozostawał
do 18 czerwca 1918. Tego dnia, na rozkaz rządu bolszewickiego został
zatopiony w Noworosyjsku przez własną załogę, aby uniemożliwić
przejęcie go przez Niemców. Podniesiony z dna 4 października 1925.
Doholowany do Nikołajewa 27 kwietnia 1926, gdzie remontowano go od
dnia 1 stycznia 1927 do sierpnia 1929.
-----Nazwę DZIERŻYNSKIJ nadano 24 listopada 1926 roku podniesionemu z
dna niszczycielowi
KALIAKRIA. Uczczono w ten sposób pamięć Feliksa
Dzierżyńskiego, zmarłego parę miesięcy wcześniej w Moskwie. Oficjalnie
okręt ten, po przeprowadzeniu kapitalnego remontu, wszedł do służby we
Flocie Czarnomorskiej 29 sierpnia 1929 roku. Jeszcze w tym samym roku,
od 11 do 24 grudnia złożył kurtuazyjną wizytę w Stambule.

-----Uzasadnione jest przypuszczenie, że jakość trwającego ponad 2,5 roku
remontu była fatalna. Wskazuje na to fakt, że już po czterech latach
konieczne okazało się ponowne postawienie okrętu w doku i przeprowadzenie
nowego generalnego remontu. Trwał on przez lata 1933 i 1934.


--------Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1941/42 następująco scharakteryzował niszczyciele DZIERŻYŃSKIJ, SZAUMIAN i NIEZAMOŻNIK:
wyporność - 1323 ton; prędkość - 26 węzłów; uzbrojenie - 4 x 100 mm L/60, 2 x 75 mm  L/30 plot, 1 x 37 mm plot., 2 k.m., 12 w.t. 450 mm (4 x III), 60
min; napęd - turbiny typu
Parsons 32500 KM, 5 kotłów typu Thornycroft, 2 śruby napędowe; zapas paliwa - 390 ton; zasięg - 1800 Mm przy prędkości 22
węzłów, wymiary - 102 x 9,5 x3,0 m; załoga - 160.

--------Strona internetowa ussrfleet.1935-45.ru podaje następujące dane niszczyciela DZIERŻYŃSKIJ: wyporność standard - 1276 ton; wyporność pełna
- 1745 ton; prędkość maksymalna - 25 węzłów; prędkość ekonomiczna - 14 węzłów; uzbrojenie - 4 x 102 mm L/60, 2 x 76 mm L/30 typu
Lender, 2 x45 mm
typu
21K, 5 x 37 mm typu 70K, 2 x 20 mm Oerlikon, 2 k.m. 12,7 mm, 12 w.t. 450 mm (3 x III), 18 torped, 60 min wzoru 1KB-3 lub 80 wzoru 1912; napęd -
2 turbiny parowe o łącznej mocy 30000 KM, zapas paliwa - 410 ton; zasięg - 1210 Mm przy prędkości ekonomicznej; załoga  - 172.

--------Jürg Meister, szwajcarski historyk, w "Soviet Warships of the Second World War" (London, 1977) charakteryzuje niszczyciele DZIERŻYNSKIJ,
NIEZAMOŻNIK, SZAUMIAN i ŻELEZNIAKOW następująco: wyporność standard - 1308 ton; wyporność pełna ok. 1700 ton); prędkość - 26 węzłów;
uzbrojenie - 4 x 102 mm (4 x I), 2 x 45 mm plot. (2 x I), 2 x 37 mm plot. (2 x I), 3 k.m. 12,7 mm plot. (3 x I), pewna liczba  k.m.  7,62 mm, 6 w.t. 450 mm
(2 x III); napęd - turbiny typu
Parsons 32500 KM, 5 kotłów typu Thornycroft, 2 śruby; zapas paliwa - 390 ton; zasięg - 1800 Mm przy prędkości 25
węzłów; wymiary - 102,00  x 9.50 x 3,00 m; załoga - 160.
Opublikowano 27 października 2008
©dr Piotr Mierzejewski
    ______________________
Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski hr. Calmont
   
   
 
   
 
 
 
 
 
       
 
 
   
       
   
   
           
Krążownik
ADMIRAŁ KORNIŁOW
Baza okrętów podwodnych
NIEWA
Krążownik
KOMINTERN
Parostatek
KOMSOMOLEC
Statek pasażerski
LENIN