ORP BAŁTYK
Dawny francuski krążownik D'ENTRECASTEUX  - Hulk - Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty
 
ORP BAŁTYK.
ORP BAŁTYK - największy i najstarszy okręt PMW. Przedwojenna pocztówka.
 
-------ORP BAŁTYK służył w PMW jako hulk mieszkalny i szkolny, mieszczący Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty. Był
to zdeklasowany francuski krążownik 1. klasy
D'ENTRECASTEAUX, uczestnik I wojny światowej, który po demontażu
maszyn i uzbrojenia przez krótki czas wchodził w skład floty wojennej Belgii. Po przejęciu przez polską marynarkę 30 lipca
1927 roku, nim doholowano go do Gdyni, nosił przez parę dni nazwę
ORP WŁADYSŁAW IV (według niektórych źródeł - ORP
KRÓL WŁADYSŁAW IV
). Dwa francuskie holowniki, MAMMOUTH i PINGUIN II doholowały go do Gdyni 7 sierpnia.

--------ORP BAŁTYK bazował zakotwiczony na stałe w porcie wojennym na Oksywiu. Na jego pokładzie odbywały się
doroczne   promocje absolwentów Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. Warto dodać, że z kolei każdego dnia w
południe nadejście godziny 12.00 w porcie wojennym oznajmiane było wystrzałem salutacyjnym z działka na okręcie.
-------Jednostka pozbawiona była całkowicie wartości
bojowej. Niemniej w oczach polskiej opinii publicznej
stanowiła, ze względu na swoje rozmiary, namacalny
dowód potęgi polskiej floty. Wydać się może
niewiarygodne, ale przybycie tego okrętu do Polski
poważnie zaniepokoiło Niemców, a zwłaszcza tych
mieszkających w Gdańsku. W niemieckiej prasie
ukazały się nawet alarmistyczne artykuły
ostrzegające przed groźną dla pokoju skalą polskich
zbrojeń.
Podstawowe dane techniczne  ORP BAŁTYK  
Wyporność
8100 ton
Prędkość
0 węzłów (brak napędu)
Wymiary
126 x 18 x 7,5 m
Uzbrojenie:
2x75mm, 4x47 mm, kilka k.m.
Napęd
BRAK
Okręt przeszedł modernizację w 1932 roku w Gdańsku.
-------W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku ORP BAŁTYK  stał się obiektem wielu ataków niemieckich samolotów. Już
pierwszego dnia wojny bomba lotnicza trafiła go w rufową nadbudówkę. Okręt mimo niezdolności do poruszania się brał
udział w obronie przeciwlotniczej portu gdyńskiego i starał się ostrzeliwać swoją artylerią niemieckie cele lądowe. Sam z
kolei był atrakcyjnym celem dla ostrzału ze strony jednostek
Kriegsmarine, w tym pancernika SCHLESWIG-HOLSTEIN.

------ Jan Piwowoński (1989) tak pisał: "BAŁTYK walczył do końca. Jeszcze 11 września zdemontowane działa okrętu i część
załogi włączyły się do ostatniej obrony Oksywia od strony lądu - a Niemcy przez niemal tydzień ostrzeliwali opuszczony już
hulk. W dniu 21 września Oksywie, a wraz z nimi i
BAŁTYK dostały się w ręce Niemców. Obok tego największego naszego
okrętu, do ostatka dominującego swą staromodną bryłą nad portem, powitały najeźdźców tylko wraki najmniejszych
towarzyszy krążownika - holownika i motorówek portowych - zniszczonych przez załogi przed wycofaniem się z Oksywia.
Najwięksi i najmniejsi wspólnie podzielili los portu, miasta i kraju."
[zobacz też: ORP BAŁTYK w rękach Niemców ]
------ "W dwa lata później, w roku 1942, krążownik pocięty został na złom w Gdańsku. Jego niemal półwiekowa historia
zakończyła się ostatecznie. W pamięci jednak wszystkich, którzy kiedykolwiek odwiedzili w okresie międzywojennym port
w Gdyni, pozostanie na zawsze widoczna z dala, uroczo dziwaczna sylwetka trzykominowego okrętu - największego, chociaż
niemal bezbronnego - krążownika
BAŁTYK."
ORP BAŁTYK w artystycznej wizji Adama Werki. Wygląd przed modernizacją w 1932 roku.
________________________________________________________________  

-
FACTA  NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Obejrzyj kolekcję starych pocztówek, z których większość ma ponad 100 lat !!!
 
Sztandary szkolne. Sztandary OSP.
 
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
Okręty - hulki
Okręty. Magazyn historyczno-wojskowy.
OKRĘTY
Magazyn-historyczno-wojskowy
Spis treści
__________________
Hosting by Aabaco Web Hosting