MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     MARYNARKA HANDLOWA
M/s MIESZKO I
Drobnicowiec typu B-445
_______________________________________________________________________________________
FACTA NAUTICA
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Polskie Linie Oceaniczne
M/s  MIESZKO I był polskim drobnicowcem, który
zapoczątkował zbudowaną w drugiej połowie lat
1960.  
"królewską serię" statków typu B-445.
Nazwa "królewska" wzięła się stąd, iż te bardzo
udane
dziesięciotysięczniki nosiły imiona polskich
władców.

M/s MIESZKO I zbudowany został w 1967 roku w
Szczecinie dla Polskich Linii Oceanicznych. PLO
eksploatowały go do 1989. Sprzedany obcemu
armatorowi.

 Charakterystyka statku:

 Pojemność: 5513 BRT, 2942 NRT
 Nośność: 7880 TDW
 Wymiary: 145,3 x 18,8 x 7,3 m
 Prędkość: 17,5 węzłów
 Napęd: silnik spalinowy5880 kW
 Miejsc pasażerskich: 12
 Załoga: ?

Barwny rysunek obok, autorstwa Adama Werki,
ozdobił w 1969 roku pierwszą stronę okładki 12.
numeru miesięcznika
MORZE.