Marynistyka     -     Statki i okręty na starych litografiach     -     Marynarka wojenna
ITALIA - włoski pancernik (1880). Jego bliźniak nosił nazwę LEPANTO.
Litografia z 1896 roku ze zbiorów autora
The Italian battleship ITALIA. Litograph from 1896.
_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
2005-2006
PANCERNIKI