Okręty podwodne
Flagi wojenne amerykańskich okrętów podwodnych
II wojna światowa
_____________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Dowódca USS HARDER, Sam Dealey (trzeci od lewej) i jego oficerowie prezentują flagę wojenną swojego okrętu.
Na fladze umieszcone są insygnia, motto oraz gwiazdki symbolizujące liczbę patroli.
Fotografia wykonana pod koniec 1943 roku.
Znany jest w Royal Navy zwyczaj używania flag pirackich Jolly Roger  przez okręty podwodne powracające bazy ze
zwycięskiego rejsu. Początek tej tradycji sięga września 1914, kiedy to
HMS E9 po spektakularnym sukcesie, jakim było
zatopienie niemieckiego krążownika
SMS HELA w dniu 13 września 1914 roku, wpłynął do macierzystego portu. Warto
dodać w tym miejscu, że zwyciętwo to było pierwszy  sukcesem brytyjskiego okrętu podwodnego w I wojnie światowej.

Tradycję tę wznowiono w
Royal Navy w latach II wojny światowej - pierwszą jednostką uhonorowaną flagą Jolly Roger  
stał się w 1940 roku
HMS OSIRIS. Flagi takie otrzymały również polskie okręty podwodne walczące na Morzu
Śródziemnym, a mianowicie  
ORP DZIK i ORP SOKÓŁ.

Około połowy 1943 roku obyczaj tez zaszczepiony został w siłach podwodnych USA, z tą różnicą, że flagę nazwano flagą
wojenną (
warflag). Początkowo były one raczej nieskomplikowane, z upływem wojny stawały się coraz bardziej wymyślne.
Regułą było, że na fladze takiej umieszczano najczęściej wizerunek ryby, której nazwę nosił okręt, nazwę jednostki, motto
oraz znaki graficzne symbolizujące ilość i charakter sukcesów. Przykłady takich flag pokazane są na
stronach następnych.