MICHAIŁ TOMSKIJ  / MIRONYCZ - МИХАИЛ ТОМСКИЙ / МИРОНЫЧ
Radziecki drewnowiec
Drewnowiec MICHAIŁ TOMSKIJ  - jeden z pierwszych statków wyprodukowanych w ZSRR.
 
---------Drewnowiec MICHAIŁ TOMSKIJ ("Михаил Томский") należał do serii czterech statków, których budowa zapoczątkowała w 1925 roku  
radziecki przemysł stoczniowy [
szczegóły]. Jednostki siostrzane I serii nosiły nazwy: TOWARISZCZ STALIN ("Товарищ Сталин"), TOWARISZCZ
KRASIN ("Товарищ Красин"), i GRIGIRIJ ZINOWIEW ("Григорий Зиновьев").
---------Zwodowany 25 października 1925 roku w stoczni Bałtijskij Zawod w Leningradzie, czyli tego samego dnia,
gdy na wodę spłynął budowany z nim równocześnie
TOWARISZCZ STALIN, pierwszy statek wyprodukowany przez
rodzący się radziecki przemysł stoczniowy.

-------- Nazwę statku zmieniono na MIRONYCZ w pierwszej połowie lat 1930., gdy patron statku, Michaił Pawłowicz
Tomski, stary działacz partii bolszewickiej i szef radzieckich związków zawodowych, popadł w niełaskę Stalina.

---------W czasie II wojny światowej pływał do portów amerykańskich i brytyjskich, przepływał przez Kanał Panamski
i zawijał do Władywostoku. Szczęśliwie przetrwał wojnę, lecz jak dotąd nie znalazłem informacji o dacie wycofania
go z eksploatacji.
Michał  P. Tomski
(1880-1936)
 
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
Drewnowce
_______________________________________________
-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
Nie żałuj sobie! Obejrzyj kolekcję starych pocztówek erotycznych, z których większość ma ponad 100 lat !!!
 
Okręty wojenne, statki handlowe, wraki, żaglowce