-     FLOTA HANDLOWA     -      STATKI      -      OKRĘTY      -      WRAKI      -      FLOTA WOJENNA     -
OKRĘTY PODWODNE
Podwodna maszyna piekielna
Amerykańska bezimienna łódź podwodna
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
"Podwodna maszyna piekielna", czyli bezimienna łódź podwodna konfederatów, nieskutecznie zaatakowała
9 paździenika  1861 roku żaglowo-parową fregatę unionistów MINNESOTA. Rysunek z 1861.
A Confederate submarine infernal machine attacked the Union steamed frigate MINNESOTA on 9 October 1861.
Podczas wojny secesyjnej (1861-65) zanotowano szereg mniej lub bardziej udanych prób zbudowania i wykorzystania do
celów militarnych  łodzi podwodnych. Prasa unionistów jesienią 1861 opisała nieudany atak "podwodnej maszyny piekielnej"  
konfederatów na żaglowo-parową fregatę unionistów,
MINNESOTA, która była okrętem flagowym eskadry Fort Monroe.
"Maszyna piekielna", której wymiary i szczegóły budowy nie są znane, miała kształt cygara, kadłub z żelaza, napęd ręczny,
jedną śrubę, ster kierunku, zbiorniki balastowe, ręczne pompy do usuwania zużytego powietrza i wody balastowej, gumową
rurę do zasysania powietrza atmosferycznego, którą żartobliwie można porównać do tzw. chrap (
Schnorchel), oraz ładunek
wybuchowy, przeznaczony do zniszczenia nieprzyjacielskiego okrętu. Załogę tej bezimiennej łodzi podwodnej stanowiło
dwóch ludzi.

Nocą, 9 października 1861, "maszyna piekielna" podpłynęła niepostrzeżenie do kadłuba fregaty
MINNESOTA. Zamiast
znaleźć się pod kadłubem, wskutek dezorientacji załogi zaplątała się na moment w łańcuchy kotwiczne i liny zwieszające się
z bukszprytu do wody. W tej sytuacji, wobec powstałego alarmu na pokładzie atakowanej jednostki, załoga zrezygnowała z
próby zdetonowania ładunku wybuchowego. "Maszyna piekielna" wprawdzie nie wykonała postawionego przed nią zadania, lecz
szczęśliwie powróciła na odcinek wybrzeża kontrolowany przez konfederatów. Nazwiska członków załogi i konstruktora
pozostały tajemnicą.

Opisana akcja przeszła do historii jako pierwszy atak łodzi podwodnej na okręt przeciwnika czasie wojny secesyjnej.

Warto tu wspomnieć, iż Maurice DELPEUCH w książce pt. "La navigation sous-marins a travers les siecles", wydanej
w Paryżu w 1902, podaje jakoby fregatę  
MINNESOTA  ciężko uszkodził w październiku 1863 inny okręt podwodny
konfederatów, zaliczany do tzw. typu 'David'. Powtórzenie tej informacji znaleźć można m.in. w książce Sławomira
SUTOWSKIEGO "Okręty podwodne. Fantazja i rzeczywistość" (Warszawa, 1989). Współczesne opracowania
amerykańskie, m.in. Marka Ragana książka
“Union and Confederate Submarine Warfare in the Civil War” (1999) i oficjalny
"Dictionary of American Fighting Ships", zaistnienia tego wydarzenia nie potwierdzają. Inną ciekawostką jest fakt, że
współcześnie ocenia się, iż w czasie wojny secesyjnej zbudowano około 20 łodzi podwodnych. Budowali je zarówno unioniści
jak i konfederaci, część z nich nie weszła w ogóle do działań bojowych, niektóre zatonęły ze swoim załogami. Warto więc
pamiętać, że sławny okręt podwodny konfederata H.L. Hunleya w czasie wojny Północy z Południem nie był jedynym, lecz
tym, którego działania, historię i budowę udało się poznać niespodziewanie dobrze ...