-     FLOTA HANDLOWA     -      STATKI      -      OKRĘTY      -      WRAKI      -      FLOTA WOJENNA     -
OKRĘTY PODWODNE
M 1
Holenderski podwodny stawiacz min
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Dane techniczne okrętu podwodnego M 1
wg Taschenbuch der Kriegsflotten 1928

Wyporność nawodna/podwodna: 160/180 ton
Prędkość nawodna/podwodna: 5,5/5,0 w.
Uzbrojenie: 1 karabin maszynowy
Wymiary: 34,0 x 3,2  x 3,0 m
Napęd: diesel-elektryczny, 100 KM, 1 śruba
Zasięg nawodny/podwodny: 900 Mm przy 5 w./ .
Załoga 15.
M 1 - holenderski podwodny stawiacz min, dawny U-Boot UC-8.
The Dutch submarine minelayer M 1, ex German UC-8.
Dane techniczne okrętu podwodnego M 1
wg Jane's Fighting Ships of WWI

Wyporność nawodna/podwodna: 180/191 ton
Prędkość nawodna/podwodna: 6 (7,5) w./5,0 w.
Uzbrojenie: 1 karabin maszynowy, 12 min (6 zrzutni)
Wymiary: 111 1/2 x 10 1/3  x 9 st. ang.
Napęd: 1 silnik wysokoprężny, 4 cyl., 1 elektryczny,
Zasięg nawodny/podwodny: 900 Mm (4 w.) /50 ( 2,5)
30 stycznia 1917 roku rząd holenderski odkupił od Niemiec podwodny stawiacz min UC-8 (typ UC-I). Okręt ten,
wskutek błednej nawigacji, utknął na mieliźnie u wybrzeży holenderskich (okolice Terschelling) w dniu 4 listopada 1915.
Ściągnięty przez Holendrów 19 stycznia 1916, uległ  internowaniu, gdyż Holandia w czasie I wojny światowej zachowała
neutralność. W marynarce wojennej Holandii służył pod nazwą
M 1. W roku 1931 lub 1932 skreślony z listy floty.