Okręty podwodne
-     FLOTA HANDLOWA     -      STATKI      -      OKRĘTY      -      WRAKI      -      FLOTA WOJENNA     -
Obieranie ziemniaków na ORP RYŚ

ORP RYŚ był pierwszym okrętem podwodnym,
który wszedł do służby w Polskiej Marynarce Wojennej.
Uroczystego podniesienia polskiej bandery wojennej na
tej jednostce dokonano 2 sierpnia 1931 roku w Nantes
(Francja). Niewątpliwie fotografie z pierwszych
miesięcy służby okrętu mają szczególną wartość, nie
tylko historyczną, lecz i sentymentalną.

Prezentuję po lewej zdjęcie, prawdopodobnie z lat
1931-32, wykonane podczas postoju okrętu w porcie.
Na pierwszym planie widzimy marynarza wychylonego z
kiosku, zajmującego się obieraniem ziemniaków. Nie
zdziwiłbym się, gdyby to była jedyna zachowana tego
typu fotografia, dokumentująca służbę pomocnika
kucharza na  polskim okręcie podwodnym w okresie
międzywojnia. U samej góry zobaczyć można trzy litery
tworzące nazwę jednostki

Zainteresowanych najstarszymi fotografiami
ORP RYŚ
zachęcam do obejrzenia także na stronach
Facta
Nautica
:

-
Fotoreportaż z budowy ORP RYŚ -
-
Życie wokół armaty ORP RYŚ -
 
Nie żałuj sobie! Obejrzyj kolekcję kart pocztowych sprzed ponad 100 lat!