FACTA NAUTICA - Internetowy Magazyn Nautologiczny
     
Facta Nautica - Magazyn Nautologiczny
     
-     MARYNARKA HANDLOWA     -      STATKI     -     OKRĘTY    -      WRAKI   -    MARYNARKA WOJENNA  -
                   
WYDARZENIA
POLSKA MARYNARKA WOJENNA
Rzeczpospolita
 
ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI
Depesza do marszałka Sejmu (1920) - Wizyta w Kłajpedzie (1921)
Flaga Polski

PIOTR MIERZEJEWSKI
         
Polish gunboat  ORP KOMENDANT PILSUDSKI
Kanonierka ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI.
-
 
29 grudnia 1920 r. w Gdańsku podniesiono oficjalnie polską banderę wojenną na okręcie, dla którego
Minister Spraw Wojskowych gen.por. Stanisław Sosnkowski 18 października tego samego roku zatwierdził
nazwę
KOMENDANT PIŁSUDSKI. Jednostce tej, fetowanej jako pierwszy polski okręt wojenny, nie
przypisywano istotnej wartości bojowej. Uważano ją za małe awizo, pełniące rolę okrętu salutacyjnego.

Gdańska uroczystość przeszła bez większego echa. Ze zrozumiałych wzgledów dostrzeżono ją jednak po
drugiej stronie Atlantyku. Polonijny "
Dziennik Chicagoski" 21 stycznia 1921 r. zamieścił na pierwszej stronie
korespondencję zatytułowaną "Pierwszy polski okręt wojenny". Poniżej przedstawiam ten tekst w całości:
"Warszawa, 5 stycznia. - (Pocztą). Marszałek Sejmu Trąmpczyński otrzymał z Gdańska następujący
telegram: Na pierwszym okręcie wojennym Rzeczypospolitej Polskiej
KOMENDANT PIŁSUDSKI,
podniesiono banderę wojenną. W imieniu komendy i załogi tego okrętu racz przyjąć Panie Marszałku, dla
pierwszego Sejmu odrodzonej Ojczyzny wyrazy czci i poważania. Ważność i potrzeba polskiej siły zbrojnej
na morzu została tak dobrze zrozumiana i odczuta przez Sejm Suwerenny, z którego powstała komisja
morska, że jest to dla nas pionierów tej idei, bodźcem i zapewnieniem na przyszłość, że idea jej stworzenia,
idea Zygmunta Augusta i Władysława IV, oddziała w narodzie i rozwijać się będzie w szybkim tempie ku
chwale Ojczyzny. Dowódca dywizjonu ćwiczebnego. H. Pitel, kapitan marynarki."
 
"Dziennik Chicagoski" zrobił niestety błąd w nazwisku dowódcy dywizjonu ćwiczebnego - powinno być nie H.
Pitel lecz H. Pistel, postać wielce zasłużona dla Marynarki Wojennej i marynistyki (patrz niżej).
Polish gunboat ORP KOMENDANT PILSUDSKI
Kanonierka ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI.
Fotografia niedatowana, pochodząca z archiwum "Ilustrowanego Kuriera Codziennego".
 
ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI - kanonierka
ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI - fragment zdjęcia z pocztówki wydanej w roku 1929.
 
Jane's Fighting Ships - ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI
ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI - Oficjalna fotografia Marynarki Wojennej z roku 1938,
opublikowana w "
Jane's Fighting Ships 1939".

-
Kanonierka ORP Komendant Piłsudski
ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI: Kartka kolekcjonerska wydana w roku 1993 (?).
Kanonierka ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI
       Autor depeszy skierowanej do marszałka
Sejmu  Wojciecha Trąmpczyńskiego nazywał się
Hugo Teofil Pistel (1890-1954). W latach I wojny
światowej dowodził austro-węgierskimi okrętami
podwodnymi
U11 i U14  (zdobyczny ex francuski
CURIE) jako Linenschiffleutnant. Jego stopień
wojskowy w odrodzonej Polsce zweryfikowano na
komandor porucznik.

      Od końca 1920 roku dowodził w Marynarce
Wojennej dywizjonem ćwiczebnym.

      Hugo T. Pistel odszedł z  marynarki z niejasnych
powodów i w roku 1924 został redaktorem
naczelnym miesięcznika "
Morze".

Zmarł w Londynie w roku 1954.
__________________________________________
<<< ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI:

Rysunki z okładki zestawu kartek kolekcjonerskich
Polska Marynarka Wojenna 1918-1993,
Zestaw Numer 1, 1918-1939, Część I, Kanonierki,
Torpedowce i Trałowce.
Rok wyd. 1993 (?).
         
       Trzy miesiące po opisanej gdańskiej uroczystości KOMENDANT PIŁSUDSKI złożył wizytę w Kłajpedzie.
Jej opis zawdzięczamy
Polskiej Agencje Telegraficznej (PAT), która w depeszy z 4 kwietnia 1921 r.
informowała:
      "Przed świętami Wielkiejnocy pierwszy polski okręt wojenny JÓZEF PIŁSUDSKI [sic!, błąd PAT] pod
komendą dowódcy dywizjonu ćwiczebnego komandora porucznia Pistela i komendanta okrętu komandora
Koryckiego, wyjechał w specjalnej misji do Kłajpedy. Przybywszy do portu kłajpedzkiego, okręt wywiesił
flagi galowe. Oficerowie okrętu złożyli następnie wizytę jenerał-gubernatorowi obszaru Kłajpedy, jen. Audry,
który tego samego dnia popołudniu rewizytował oficerów polskich i wydał obiad na ich cześć, oraz na cześć
przedstawicieli rządu polskiego, którzy tym okrętem przyjechali. Po tygodniowym pobycie w Kłajpedzie,
okręt powrócił do Gdańska."
 
Rufa kanonierki ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI.
Rufa kanonierki ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI. W lewym górnym rogu zdjęcia zwraca uwagę zegar artyleryjski.
Fragment niedatowanej fotografii z archiwum "Ilustrowanego Kuriera Codziennego".
 
Opublikowano 20 października 2020
________________________________________________________________________________
 
 
FACTA NAUTICA
dr PIOTR MIERZEJEWSKI
od 2004
 
     
Facta Nautica - statki i okręty
     
 
 
 
 
SZTANDARY
na zamówienie
KONTAKT
Chorągwie kościelne. Sztandary haftowane.
Prezydent Ryszard Kaczorowski. Sztandar haftowany
Pracownia sztandarów w Warszawie. Sztandary OSP,PSP, szkolne, policyjne, wojskowe, łowieckie
Ochotnicza Straż Pożarna. Alcatel Lucent  Polska  Sztandar
SZTANDARY OSP
na zamówienie
 
 
 
Zahorski
Wspomnienia
kpt. żw  R. Zahorskiego
 
Wojciech T. Pyszkowski
Wojciech Pyszkowski
Marynarz, lotnik, literat
 
British freighter s/s BAHARISTAN.
s/s BAHARISTAN
uciekł U-Bootowi
 
Ukradli poławiacz
torped
 
Polski parowiec PREMJER
Polski s/s PREMJER
 
Holownik GRZEGORZ
Archiwum
Andrzeja Patro
 
Pancernik SVERIGE
i Flota Bałtycka
 
PERKUN
Holownik
 
s/s RATAJ
Pogdański staruszek
 
M/s LECH, chłodniowiec
Śmierć inżyniera
z m/s LECH
 
Gunboat KUBANETS Kanonierka KUBANIEC
Bunt na kanonierce
KUBANIEC
 
Pomieszczenia na
s/s SOŁDEK
 
Battleship BISMARCK Pancernik
Pancernik
BISMARCK
   
USS MONTANA
USS MONTANA
Misja specjalna
 
NORVEGIA
i znikająca wyspa
 
Lew trocki
s/s ILJICZ
i Lew Trocki
 
FLORES. Wreck
FLORES
Katastrofa szkunera
 
RMS BERENGARIA
Eksplozja
 
Życie na
okręcie podwodnym
 
Cruiser PIEMONTE
PIEMONTE
Trzęsienie ziemi
 
HMS AGINCOURT
Pancernik
 
SMS OLDENBURG, battleship
SMS OLDENBURG
Pancernik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facta Nautica - Ships and Wrecks