FACTA NAUTICA - Internetowy Magazyn Nautologiczny
     
Facta Nautica - Magazyn Nautologiczny
     
-     MARYNARKA HANDLOWA     -      STATKI     -     OKRĘTY    -      WRAKI   -    MARYNARKA WOJENNA  -
                   
Żegluga śródlądowa
Rok 1951
POLSKA: PRL
 
BARKA Nr 6
- Radziecki dar dla polskiej żeglugi śródlądowej -
 

PIOTR MIERZEJEWSKI
         
Holownik
Holownik ANTIEJ w czasie pracy. Ale to już inny ANTIEJ, niż wspomniany w tekście poniżej.
 
O morskiej współpracy gospodarczej Polski ze Związkiem Radzieckim już wypowiedziano i napisano
ocean gorzkich słów, zwłaszcza od gorącego lata 1980 roku, gdy odwaga staniała. Tu chciałbym wspomnieć
zaledwie jeden niewielki epizod z roku 1951, któremu jak zwykle nadano dętą otoczkę propagandową.

     Wiele wskazuje na to, że wiosną 1951 r. podczas odbudowy portu kaliningradzkiego kłopotliwą
zawalidrogą okazał się wrak sporej poniemieckiej barki śródlądowej. Gdyby obiekt ten miał istotną wartość
dla radzieckiej żeglugi, stałby się niewątpliwie jej własnością i służyłby budowie potęgi Kraju Rad. Sądzę, że
szmelc w Kalinigradzie pobieżnie załatano (np. w ramach czynu 1-Majowego przez zmuszonych do tego
stoczniowców) i to na tyle tylko, aby w drodze do Gdańska nie poszedł na dno. Wdzieczni Polacy zyskali więc
kolejny dowód wielkoduszności "bratniego" kraju, fetowany przez oficjeli, ludność i Towarzystwo Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej. A może jestem niesprawiedliwy w mojej ocenie i przemawia przeze mnie bezzasadne
uprzedzenie?

Żegluga śródlądowa- barka rzeczna
Nagłówek artykułu informującego o wielkodusznym darze Związku Radzieckiego dla Polski (Dzienik Bałtycki, nr 154 /1951).
Cały tekst zamieszczam poniżej.


Dnia 2 bm. w godzinach popołudniowych została przekazana naszym władzom administracji żeglugowej
duża barka śródlądowa. Leningradzki holownik „Antiej” przyholował z Kaliningradu barkę „Nr 6” do portu
gdańskiego, gdzie na przystani Kanału Portowego odbyło się uroczyste przekazanie barki przez delegację
radzieckiej floty morskiej.

        Barka ta leżała przez długi czas zniszczona na wodach radzieckich. Dziś po remoncie dokonanym ręką
radzieckiego robotnika, stanowi cenny dar dla naszej floty rzecznej. Dla bezpiecznego przebycia trasy
morskiej barka została starannie przygotowana w Kaliningradzie przez odpowiednie zakrycie ładowni i
pomieszczeń załogowych. Podróż morska trwała całą noc. Wszystkie manewry szeroką i ciężką barką
zostały nader sprawnie wykonane przez załogi holownika.

          W małej uroczystości przekazania jednostki na pokładzie barki głos zabrał kierownik ekspozytury
Państw. Żeglugi Śródlądowej, ob. Antoni Wierzbicki, po czym w imieniu społeczeństwa Wybrzeża wystąpili
przedstawiciele TPP-R ob. Anna Dobrenko i ob. Feliks Ślusarz. Podkreślili oni wkład Związku Radzieckiego
w dzieło odbudowy naszej gospodarki i jej rozbudowy celów pokojowego rozwoju naszego kraju.

        Imieniem gości przemówili przedstawiciel radzieckiej żeglugi, ob. Borys Komedantow oraz kapitan
holownika "Antiej" - kpt. Aleksy Jakowlenko, po czym nastąpiły wspólne oględziny jednostki. Na końcu
spisano protokół zdawczo-odbiorczy.

 
 
Opublikowano 8 grudnia 2020
________________________________________________________________________________
 
 
FACTA NAUTICA
dr PIOTR MIERZEJEWSKI
od 2004
 
     
Facta Nautica - statki i okręty
     
             
     
Sztandary haftowane, Warszawa, Filtrowa 83
     
 
 
 
 
 
 
 
Zahorski
Wspomnienia
kpt. żw  R. Zahorskiego
 
Wojciech T. Pyszkowski
Wojciech Pyszkowski
Marynarz, lotnik, literat
 
 
Holownik GRZEGORZ
Archiwum
Andrzeja Patro
 
Strony
Wojciecha
Wachniewskiego
 
 
Pancernik SVERIGE
i Flota Bałtycka
 
PERKUN
Holownik
 
s/s RATAJ
Pogdański staruszek
 
M/s LECH, chłodniowiec
Śmierć inżyniera
z m/s LECH
 
Gunboat KUBANETS Kanonierka KUBANIEC
Bunt na kanonierce
KUBANIEC
 
Pomieszczenia na
s/s SOŁDEK
 
Battleship BISMARCK Pancernik
Pancernik
BISMARCK
   
USS MONTANA
USS MONTANA
Misja specjalna
 
NORVEGIA
i znikająca wyspa
 
Lew trocki
s/s ILJICZ
i Lew Trocki
 
FLORES. Wreck
FLORES
Katastrofa szkunera
 
RMS BERENGARIA
Eksplozja
 
Życie na
okręcie podwodnym
 
Cruiser PIEMONTE
PIEMONTE
Trzęsienie ziemi
 
HMS AGINCOURT
Pancernik
 
SMS OLDENBURG, battleship
SMS OLDENBURG
Pancernik
 
ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI
Kanonierka
KOMENDANT PIŁSUDSKI