Katalog   OKRĘTY PODWODNE
Rok 1933 - JÓZEF STALIN NA OKRĘCIE PODWODNYM

Za  twórcę potęgi radzieckich sił podwodnych uważać niewątpliwie
należy Józefa Stalina. Jak wspominał po latach admirał Nikołaj G.
Kuzniecow, Stalin nie tylko kreślił dalekosiężne plany rozwoju
marynarki wojennej i wyznaczał zadania na kolejne "pięciolatki",
lecz osobiście ingerował w takie szczegóły konstrukcyjne jak
wyporność projektowanych jednostek czy kaliber i liczba dział. A
plany początkowo były dość skromne, rzec można dopasowane do
surowej, porewolucyjnej rzeczywistości. W ramach pierwszego
Pięcioletniego Planu Ekonomicznego (1928-1933) powstać miało 18
dużych i 5 małych okrętów podwodnych (dla porównania: plany
polskiego
Departamentu dla Spraw Morskich z roku 1920
przewidywały dostarczenie polskiej flocie w ciągu 10 lat ... 45
okrętów podwodnych).

Nim jednak doszło do realizacji zadań wspomnianego planu, w
marcu roku 1926 odbyła się w Belinie tajna konferencja
niemiecko-rosyjska, poświęcona nawiązaniu współpracy w budowie
okrętów podwodnych i silników okrętowych, oraz kształceniu
kadry dowódczej dla sił podwodnych. W ramach podjętych
zobowiązań, strona niemiecka przekazała radzieckiej 24 lipca
1926 plany konstrukcyjne U-Bootów (serie U-105, UB-48, U-122 i
U-139) z czasu I wojny światowej. Ponadto, w grudniu tego
samego roku, specjaliści niemieccy i radzieccy spotkali się w
sprawie utworzenia wspólnego ośrodka szkolno-treningowego dla
podwodników nad Morzem Czarnym.

Rok 1933 zapisał się w historii radzieckich sił podwodnych paroma
istotnymi wydarzeniami, a jednym z nich, chociaż nie
najważniejszym, była wizyta Stalina na okręcie podwodnym.
Józef Stalin (pierwszy z lewej) i Kliment Woroszyłow
(pierwszy z prawej), szef resortu obrony, opuszczają pokład
radzieckiego okrętu podwodnego - rok 1933.
Stara radziecka pocztówka.
 
     Wydarzenie to upamiętnione zostało propagandową pocztówką, pokazującą przywódcę  ZSRR opuszczającego pokład  
niezidentyfikowanego okrętu podwodnego, stojącego prawdopodobnie w jednym z portów czarnomorskich. Towarzyszył mu
Klimient J. Woroszyłow, ludowy komisarza (minister) spraw wojskowych i morskich ZSRR. Wydanie tej pocztówki
symbolizować miało zapewne początek wielkiej rozbudowy sił podwodnych, nadzorowanej osobiście przez Stalina. Właśnie
wtedy, w 1933 roku, wszedł w życie drugi plan pięcioletni, który przewidywał wybudowanie dla radzieckiej marynarki do
1937 roku aż 369 okrętów podwodnych! W tym samym 1933 roku do służby wprowadzono pierwsze jednostki typu 'L'
(Leniniec) i SZCZ (Szczuka) . W efekcie tych działań, ZSRR na poczatku II wojny światowej, ze swoimi 218 okrętami
podwodnymi, dysponował jedną z najpotężniejszych flot podwodnych na świecie.

Po wojnie, Stalin nie krył swojego oczarowania skutecznością działań U-Bootów, które nieomal rzuciły na kolana Imperium
Brytyjskie. Zamierzał powiększyć radzieckie siły podwodne aż do 1200 jednostek! Szybko zareagował też na podjęcie
przez USA budowy piewszego w historii atomowego okrętu podwodnego. 12 września 1952 podpisał rozkaz "
O
zaprojektowaniu i budowie obiektu 627
". Tym tajemniczym obiektem 627 był pierwszy radziecki okręt podwodny o
napędzie nuklearnym, znany później pod oznaczeniem
K-3 i nazwą LENINSKIJ KOMSOMOŁ ... Jak wspominał Lew Żilcow,
dowódca tej jednostki,
"stwierdziwszy, że marynarze nie potrafią dochować tajemnicy, Stalin zdecydował powierzyć
dowodzenie pierwszym atomowym okrętem podwodnym nie Marynarce Wojennej, lecz Ministerstwu Budowy Maszyn
Średnich, które stanowiło główny czynnik radzieckiego przemysłu zbrojeniowego"
.  
_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Nie żałuj sobie! Obejrzyj kolekcję starych fotografii erotycznych. Chyba, że nie ukończyłeś jeszcze 18 lat ...
|||   -    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -   |||
OKRĘTY  PODWODNE