HERKULES
Holownik ratowniczy
HERKULES - holownik ratowniczy Polskiego Ratownictwa Okrętowego.
Polska po wojnie domagała się wyłączenia z podziału między państwa sojusznicze statków i taboru portowego Wolnego Miasta
Gdańsk i uznania ich za polskie. W tej sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało specjalną notę do czterech
mocarstw: USA, ZSRR Wielkiej Brytanii i Francji. Niestety, część statków i holowników została już wcześniej wciągnięta na listy
reparacyjne i wydana zainteresowanym państwom. Wśród wydanych już jednostek były m.in. holowniki
DANZIG i ALBERT
FORSTER
[ źródło ]. Drugi z wymienionych, eksploatowany przed wojną przez  "Weichsel" Danziger Dampfschiffahrt und Seebad A.
G
., ostatecznie przeszedł pod polską banderę 23 czerwca 1947, zasilając Wydział Holowniczo-Ratowniczym Żeglugi Polskiej.

Do najważniejszych prac tego holownika należy współudział przy
podnoszeniu chłodniowca m/s
LECH, transportowca Kriegsmarine
SEEBURG
(późniejszy m/s FELIKS DZIERŻYŃSKI) oraz słynnego
pancernika
GNEISENAU  [ źródło ].

Od 1951 roku służył w
Polskim Ratownictwie Okrętowym.

W maju 1958 wycofany do remontu - nie wrócił do służby.
HERKULES - Dane techniczne wg Wikipedii
Pojemność:
? BRT
Wyporność:
? ton
Wymiary:
45 m x 8,2 m x 4 m
Napęd:
Jedna 4-cylindrowa maszyna parowa
podwójnej ekspansji; jedna śruba
Prędkość:
11 węzłów
Załoga:
18 ludzi
Zbudowany w The International Shipbuilding and
Engineering Co Ltd
w Gdańsku w 1937 roku

                                                                  Zobacz także :

|  Holownik
ATLAS |  Holownik ATLAS II   |   Holownik KAPER  |  Holownik KRAKUS  |  Holownik SOKÓŁ |
                                      | Holownik HMS BANDIT  |
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Nie żałuj sobie! Obejrzyj kolekcję starych pocztówek erotycznych, z których większość ma ponad 100 lat !!!
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
Polskie Ratownictwo Morskie