-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
           
Okręty podwodne
 
FRANCJA
X, późniejszy DAUPHIN
- Francuski doświadczalny okręt podwodny - inż. Gaston Romazotti -
 
 
Le sous-marin expérimental  X (1904). Le 3 févnier 1911, le X prend le nome de DAUPHIN. - The French experimental submarine X (DAUPHINE).
Francuski eksperymentalny okręt podwodny X w roku 1905.
Le sous-marin expérimental X. Le 3 février 1911, le X prend le nome de DAUPHIN.
 
---------Okręt podwodny noszący nazwę X był kolejnym dziełem znanego inżyniera Gastona Romazottiego, zbudowanym dla francuskiej marynarki wojennej.
Pod względem konstrukcyjnym stanowił on rozwinięcie typu 'ALOSE', z silnikami benzolowymi w miejsce kerosynowych. Zastosowanie benzolu (tak
nazywano mieszaninę benzyny i toluenu) okazało się chybionym pomysłem, gdyż był on nie mniej łatwopalny niż kerosyna, a przy tym opary jego stanowiły
duże niebezpieczeństwo dla załogi ze względu na toksyczność.

---------Budowę okrętu rozpoczęto w roku 1902 w stoczni marynarki w Cherbourgu (zamówienie z dnia 10 stycznia 1902), zaś wodowano 15 listopada 1904.
Miesiąc po wodowaniu doszło do jego zderzenia z
TRITON, okrętem podwodnym typu 'SIRENE'. Do służby wszedł z dniem 18 grudnia 1905.

---------13 lutego 1911 okręt przemianowano i otrzymał wtedy nazwę DAUPHIN. Wyrzutnie torpedowe (systemu Drzewieckiego) zdemontowano z jednostki
1 czerwca 1913.

---------Skreślony z listy floty z dniem 21 maja 1914 roku.
Le sous-marin expérimental X. Le 3 février 1911, le X prend le nome de DAUPHIN.- The French experimental submarine X.
Francuski podwodny okrêt eksperymentalny X. Przemianowany w 1911 na DAUPHIN.
Francuski eksperymentalny okręt podwodny X w roku 1905.
Le sous-marin expérimental X. Le 3 février 1911, le X prend le nome de DAUPHIN.
 

Podstawowe dane techniczne jednostki według  Taschenbuch der Krigsflotten 1911 :
-----------------wyporność nawodna / podwodna: 168 / ? ton; prędkość nawodna / podwodna: 10,5/7 węzłów; uzbrojenie: 4 wyrzutnie torpedowe 450 mm;
zasięg nawodny / podwodny: 500 Mm przy 5 węzłach/ brak danych; wymiary: 37,4 x3,1 x2,3 m; napęd: 2 silniki elektryczne, 220 KM, 2 śruby napędowe
[
brak informacji o dwóch silnikach spalinowych]; załoga: 15 ludzi.

-----------------Uwaga: A. Taras podaje, iż prędkość podwodna wynosiła tylko 5 węzłów.
 
Francuski eksperymentalny okrêt podwodny X.
Fotografia okrętu z roku 1910.
 
 
 
       
Marynistyczne pin-up girls !!!
 
   
 
 
 
L I N K I

Maja Mierzejewska
Intuicja
Myślenie intuicyjne
Intuicjoniści
Neurotyzm
Myślenie racjonalne