Facebook Facta Nautica
Facta Nautica - Internetowy Magazyn Nautologiczny
   
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
       
LUDZIE MORZA
     
POLSKA
  WOJCIECH T. PYSZKOWSKI
-  Marynarz  -  Lotnik  -  Literat -
.
 
 
           
NOTKA BIOGRAFICZNA
-
Wojciech T. Pyszkowski - nawigator pokładowy
Urodziłem się w 1944 roku. Naukę w Państwowej
Szkole Morskiej w Gdyni rozpocząłem w roku 1963 na
wydziale nawigacyjnym, otrzymując dyplom jej
ukończenia 10 czerwca 1966 r. z tytułem „technik
nawigator morski”. Szkoła wówczas nie byłą jeszcze
szkołą wyższą i miała cechy instytucji paramilitarnej.  
Rozpoczęcie studiów uzależnione było min. od odbycia
krótkiego przeszkolenia w zielonych mundurach,
zakończonego złożeniem przysięgi wojskowej.
W szkole zgrupowani byliśmy w tzw. plutonach,
mieliśmy regularne zajęcia w studium wojskowym
o profilu morskim, oraz cykliczne, dobowe służby
w tym studium. Natomiast otrzymanie dyplomu
ukończenia Szkoły Morskiej po zdanym egzaminie
dyplomowym, uwarunkowane było dwutygodniową
służbą na Oksywiu, w mundurach Marynarki
Wojennej, oraz zdaniem egzaminów na stopień
oficerski, ze specjalnością broń podwodna.

Cały okres szkolenia w studium wojskowym oraz w
jednostkach wojskowych odnotowany był w Książeczce
Wojskowej, łącznie z datą przeniesienia   do rezerwy.
Taka była specyfika ówczesnych czasów.
Rok 1988 - Wojciech Pyszkowski jako nawigator
pokładowy samolotu PLL LOT, lecącego do Pekinu.
-
 
Ukończenie PSM nie oznaczało automatycznie otrzymania Dyplomu Porucznika Żeglugi Małej, a jedynie prawo
do ubiegania się o niego. Z reguły brakowało jeszcze do wypływania kilku miesięcy. Musieliśmy je uzupełnić
już podczas pracy zawodowej, pływając na stanowisku asystenta szkoleniowego. Niestety nie wszystkim
udawało się zamustrować w tym charakterze. Do tych pechowców zaliczałem się i ja.  Dlatego mój pierwszy
rejs, na statku s/s
KOPALNIA MYSŁOWICE, odbyłem jako starszy marynarz, co oczywiście nie zaliczało się
do wymaganego stażu. Dopiero kilkumiesięczna służba na
DARZE POMORZA, jako instruktor (oficjalnie
oficer praktyk), spowodowała, że w 22 września 1967 roku mogłem odebrać ten, najniższy dyplom Oficera
Marynarki Handlowej.

A potem wszystko potoczyło się utartym trybem (no, poza jednym przypadkiem, o którym opowiem w
jednym ze swoich wspomnień) – kolejne rejsy (głównie na Afrykę Zachodnią), i awanse, od IV oficera do
Drugiego (II oficer).

Ostatni rejs odbyłem w 1972 na m/s
KOPALNIA MOSZCZENICA. Był to koniec mojej morskiej przygody.
-


Od czerwca 1972 roku zmieniłem diametralnie swoje
życie. Po półrocznym przeszkoleniu i zdaniu
teoretycznych i praktycznych egzaminów
państwowych, rozpocząłem pracę jako nawigator
pokładowy na liniowych samolotach Polskich Linii
Lotniczych LOT, gdzie pozostałem przez kolejnych
30 lat, aż do emerytury. Do końca jednak w głębi
ducha czułem się przede wszystkim marynarzem.
____________________________________________________________________________
 
 
 
 
OD REDAKTORA FACTA NAUTICA

   Wojciech T. Pyszkowski przygotował swoją notkę biograficzną na prośbę FACTA NAUTICA. Ku naszemu zaskoczeniu, całkowicie pominął
w niej literacką stronę własnego życia. Czujemy się więc w obowiązku uzupełnić tę lukę.

   Jako literat zadebiutował wierszem, opublikowanym w roku 1965 przez "Almanach Młodych". Później przyszły felietony i reportaże na
łamach miesięcznika "Morze" i "Dziennika Bałtyckiego" oraz audycje radiowe w ramach stałych programów "Popołudnie z młodością" i "Dla
tych, co na morzu".

   Wojciech T. Pyszkowski jest autorem wielu książek (np. "
Mile morskie", "Humus", "Ciąg dalszy", "Złość", "Kac", "Epizod", "Katastrofa pod
Smoleńskiem", czy "Rok"). Jak sam pisze, ma w planach jeszcze co najmniej dwie pozycje (patrz: http://szukajwojtka.blogspot.com/).
 
 
  Wojciech T. Pyszkowski na stronach FACTA NAUTICA opublikował dotąd:

- Skok przez Atlantyk -

-
Mój pierwszy statek, s/s KOPALNIA MYSŁOWICE -

-
Wyjście w morze -

-
Początki w PSM -
 
    Opublikowano 31 maja 2018
Aktualizacja 2
1 lipca 2018
           
           
 
Statki i okręty. Facta Nautica. Shioos and Wrecks.
 
     
 
Sztandary haftowane, szkolne  i strażackie