_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
NISZCZYCIELE
ORP WARSZAWA - polski niszczyciel rakietowy na pocztówce KAW z 1981 roku.
Fot. I. Sobieszczuk. Zbiory
autora.
Polish Kotlin-class destroyer (Project 56) ORP WARSZAWA. Postcard (1988). Photo: I. Sobieszczuk
Sylwetka ORP WARSZAWA.
Źródło: Soroka, Marek. 1986.Polskie okręty wojenne 1945-1980. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
Patronat ZMS nad ORP WARSZAWA. W obecności zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej kontradmirała W.
Szczerkowskiego nastąpiło na pokładzie niszczyciela WARSZAWA zawarcie patronackiej umowy między Zarządem
Stołecznym ZMS i załogą ORP WARSZAWA. Umowę podpisali ze strony ZMS przewodniczący Zarządu Stołecznego
M. Charyła oraz przewodniczący Zarządu Zakładowego  ZMS Huty "Warszawa" S. Zieliński, a ze strony marynarki
wojennej kmdr L. Dutkowski i dowódca okrętu. (MORZE 1/1972).
                                                                            ________________
Zobacz też:
- niszczyciel rakietowy
ORP WARSZAWA (ex radziecki SMIEŁYJ) -
- s/s
WARSZAWA zatopiony w 1941 -
- radziecki zbiornikowiec
WARSZAWA -
||| - MARYNARKA HANDLOWA  -  MORZE   -  STATKI  - OKRĘTY -  WRAKI   -  MARYNARKA WOJENNA    - |||