SCHLESWIG-HOLSTEIN
Pancernik niemiecki - II wojna światowa
PANCERNIKI
-     FLOTA HANDLOWA     -      STATKI      -      OKRĘTY      -      WRAKI      -      FLOTA WOJENNA     -
On 25 August 1939 the German battleship SCHLESWIG-HOLSTEIN,
reclassified as a training ship (
Schulschiff), entered the harbour of
Gdańsk (Danzig).
SCHLESWIG-HOLSTEIN 25 sierpnia 1939 roku
wpłynął do portu gdańskiego ...

Major Henryk Sucharski, legendarny komendant
Składnicy Tranzytowej Westerplatte, w swojej relacji
zamieszczonej w "
Bellonie" w 1957 (nr 2) roku napisał:

"25 sierpnia  o godz. 9.30 zawinął do portu gdańskiego,
pod pozorem wizyty kurtuazyjnej w Gdańsku, niemiecki
okręt liniowy "Schleswig-Holstein" (
Linienschiff-
Kadatenschulschiff
). Nie wpływając w głąb portu
zatrzymał się przy lewym nabrzeżu kanału portowego
(
Neufahrwasser) naprzeciw wartowni nr 2, zatem
kilkadziesiąt zaledwie metrów od Westerplatte. Ze
swych nadbudówek, a szczególnie z wież i masztów, miał
on doskonały wgląd w wolny od zadrzewienia rejon
koszar i umocnień stałych - wieńcem je otaczających.
Obecność jego w dużym stopniu utrudniała lub wręcz
uniemożliwiała wykończenie robót przy umocnieniach
polowych i krępowała za dnia wszelki ruch na
Westerplatte. Prace te z dużą ostrożnoćią można było
wykończyć nocą. Tak bliska obecność okrętu wojennego
była mocno niepokojąca. Wprawdzie dnia następnego w
godzinach wieczornych okręt odpłynął w głąb portu,
niemniej jednak - jako asekuracja przed ewentualnymi
niespodziankami z jego strony zostało  obostrzone
pogotowie bojowe załogi. Od zmroku doświtu około 1/3
załogi, oprócz tego, że pełniła normalną służbę
wartowniczą, zajmowała wraz ze sprzętem ogniowym
stanowiska bojowe w terenie. Były także czynne
patrole, ronty i podsłuchy."