-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -
TRANSATLANTYKI
m/s  PIŁSUDSKI
polski transatlantyk
Polski transatlantyk m/s PIŁSUDSKI kończy swoją pierwszą podróż do U.S.A. wchodząc do przystani linii Gdynia -
Ameryka w Nowym Jorku. Źródło: "MORZE" (11/1935).
Miesięcznik "MORZE" w listopadzie 1935 roku
zamieścił reportaż ilustrowany fotografiami z pierwszej
podróży m/s
PIŁSUDSKI do Stanów Zjednoczonych.
Jedną z tych fotografii przedstawiam powyżej. Dużą
uwagę poświęcono przygotowaniom do tego rejsu w
numerze październikowym (obok 1. strona okładki tego
numeru).  Podkreślono, że "W pierwszą podróż na m/s
"Piłsudskim" udał się przedstawiciel Rządu wiceminister
Koc, który zawiezie pismo odręczne Pana Prezydenta
Rzplitej do Prezydenta St. Zjedn. A. P. - Z ramienia Ligi
Morskiej i Kolonjalnej wyjechał do Ameryki prezes
Zarządu Gł. LMK gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer,
który po przybyciu statku do New-Yorku wygłosi przez
radjo przemówienie do Członków Ligi Morskiej  w St.
Zjedn. A.P."

Autor wspomnianego reportażu, Henryk Tetzlaff, tak
pisał: "W hallu pierwszego nowoczesnego polskiego
transatlantyku stoi wielkich rozmiarów portret. Postać
nie z tego już świata, postać Wielkiego Marszałka Polski
i Wodza Narodu - z buławą w ręku, patrzy spod
krzaczastych, marsowych brwi dziwnie jasnym i
pogodnym wzrokiem gdzieś w dal, na morza i oceany
dalekie, po których ten statek, "najdumniejsze w
Polsce" imię noszący, pływać będzie." Przed portretem
wdzięczne ręce kładą codziennie wiązanki świeżego
kwiecia. I tak będzie z pewnością po wsze czasy."
M/s PIŁSUDSKI na okładce miesięcznika "MORZE"