Okręty podwodne
ORP WILK
Okręt podwodny projektu 641 - Kod NATO: Foxtrot - Polska Marynarka Wojenna  - "Das Boot"
W polskiej marynarce 16 lat służby, 47 000 mil morskich, z czego 15 000 w zanurzeniu, 626 zanurzeń ...
Okręt podwodny ORP WILK służył pod biało-czerwona banderą od 3 listopada 1987 do 10 października 2003.
The Polish submarine ORP WILK (Project 641/Foxtrot).
KLIKNIJ OBRAZEK i ZOBACZYSZ POWIĘKSZENIE !!!
10 października 2003, port wojenny Gdynia-Oksywie -  ostatnie opuszczenie bandery na ORP WILK.


ORP WILK należał do bardzo licznego typu okrętów podwodnych, nazywanego w terminologii NATO mianem 'Foxtrot'
(radz.
projekt 641). Jednostki te w liczbie 62 produkowane były w ZSRR w latach 1958-71 dla potrzeb radzieckiej
marynarki wojennej. Prócz nich 17 dalszych wybudowano dla Indii, Kuby i Libii.

ORP WILK powstał w stoczni SUDOMECH w Leningradzie około roku 1965. Nieznane są ani szczegóły jego służby pod
radziecką banderą, ani nawet nazwa (najprawdopodobniej miał tylko oznaczenie alfanumeryczne). Polską banderę
podniesiono na nim 3 listopada 1987 roku. Okręt był początkowo wydzierżowiony od ZSRR, podobnie jak i bliźniaczy
ORP
DZIK
. Później obie jednostki wykupiono. Skreślony ze służby z dniem 30 września 2003, a miesiąc później, 30
października, skreślono także
ORP DZIK.

Wyporność okrętu wynosiła ... No właśnie, ile wynosiła? Proszę sobie wybrać wersję. J. Malinowski i T. Grzesikowski
(
Marynarka Wojenna RP 1994) podają, że nawodna wynosiła 1957, a podwodna 2484 tony. Weyers Flotten Taschenbuch
1997/98
podaje odpowiednio 2203 i 2484 tony, zaś według Jane's Fighting Ships 1999-2000 było to odpowiednio 1950 i
2475 ton. Prędkość nawodna według tych trzech źródeł wynosiła odpowiednio 16,6 w., 16,0 w. i 16,8 w, zaś podwodna 15,9
w., 15,5 w. i 16,0 w.

Uzbrojenie okrętu stanowiły wyrzutnie torpedowe kalibru 533,4 mm - 6 dziobowych i 4 rufowe. Jednostka zabierała 22
torpedy lub 6 torped i 32 miny.

Niezwykłym wydarzeniem w dziejach ORP WILK był udział w kręceniu słynnego filmu "Das Boot". W filmie tym nasz
okręt podwodny zagrał rolę U-Boota z czasów II wojny światowej.
________________________________________________________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont