OURAGAN
Niszczyciel  - Francja - Polska -  II wojna światowa
OURAGAN - francuski niszczyciel typu 'SIMOUN' - przez parę miesięcy wchodził w skład polskiej Marynarki Wojennej.
The French destroyer OURAGAN served with a Polish crew from 18 June 1940 until 30 April 1941 as OF OURAGAN.

ZARZĄDZENIE NR 15. LONDYN, DNIA 25 LIPCA 1940 r.

W dniu 18-go lipca 1940 roku została podniesiona prócz francuskiej polska bandera wojenna na okrętach
francuskich: kontrtorpedowcu OURAGAN, patrolowcach MEDOC i POMEROLE
[sic!], które z tym dniem rozpoczęły
służbę w Polskiej Marynarce Wojennej i znajdują się w stanie kampanii.
Określając te okręty nie należy używać skrótu O.R.P. - lecz kontrtorpedowiec względnie patrolowiec i nazwa
okrętu. [ ... ]

                    SZEF KIEROWNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
                                                                                                                                                                          ŚWIRSKI,
kontr-admirał

ZARZĄDZENIE NR 16. LONDYN, DNIA 9 SIERPNIA 1940 r.

W dniu 19 lipca 1940 r. została podniesiona prócz francuskiej polska bandera wojenna na okrętach strażniczych
CH 11 i CH 15, które z tym dniem znajdują się w stanie kampanii.
Kontrtorpedowiec OURAGAN wcielam w skład Dywizjonu Kontrtorpedowców.

                    SZEF KIEROWNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
                                       
                                     ŚWIRSKI, kontr-admirał
  ___   ___   ___   ___   ___

Po kapitulacji Francji polskie załogi obsadziły kilka okrętów francuskiej marynarki wojennej. Jednostki te weszły
przejściowo w skład PMW. Były to: niszczyciel OURAGAN (typ 'SIMOUN', zwany też 'BOURRASQUE', w PMW
reprezentowany przez
ORP BURZA i ORP WICHER), patrolowce MEDOC i POMEROL , a także ścigacze okrętów
podwodnych
CH-11 (BOULOGNE) oraz CH-15 (PAIMPOL). Nie tak wiele brakowało w tamtych dniach, aby polscy
marzynarze obsadzili zamiast wymienionych okrętów stary i uszkodzony francuski pancernik PARIS ...

OURAGAN, powstał w stoczni
Chantiers Navals Français w Caen we Francji. Stępkę pod jego budowę położono 3
kwietnia 1923, zaś ceremonia wodowania miała miejsce 6 grudnia 1924. Służbę w marynarce wojennej Francji
rozpoczął 19 stycznia 1927 roku. Jego siostrzane jednostki nosiły nazwy: SIMOUN, SIROCO, BOURRASQUE,
TEMPETE, ORAGE, CYCLONE, MISTRAL, TRAMONTANE, TROMBE, TYPHON  i  TORNADE.

OURAGAN został przejęty na zasadzie wypożyczenia przez
Polską Marynarkę Wojenną  18 lipca 1940 (bez zmiany
nazwy). Przez cały okres służby w PMW powiewała na nim
obok polskiej bandery także bandera francuska i nazywany
był oficjalnie
 O[kręt] F[rancuski] OURAGAN (znak taktyczny
H16). Polacy jednak nazywali go nieoficjalnie HURAGANEM.
Warto zaznaczyć, że stosowanie prefixu 'ORP' przed nazwą
tego okrętu jest nieprawidłowe.

9 sierpnia 1940 wszedł w skład polskiego Dywizjonu
Kontrtorpedowców, a jego pierwszym dowódcą mianowano
kmdr por. Eugeniusz Pławskiego. W październiku 1940 na
tym stanowisku zastąpił go kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski.

Większość załogi okrętu pochodziła z zatopionego kilka
tygodni wcześniej niszczyciela
ORP GROM.  
Dane taktyczno-techniczne niszczycieli typu 'SIMOUN'
wg
Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1940

Wyporność (standard): 1319 ton;
Prędkość maksymalna: 33,5-34,1 węzłów;
Uzbrojenie: 4 x 130 mm/L40 (4 x I), 2 x 37 mm plot
(2 x I), 6 wyrzutni torpedowych 550 mm (2 x III),
2 miotacze bomb głębinowych;
Wymiary:  106 x 10,1 x 2,9 m;
Napęd: turbiny 31000 (35000) KM, 2 śruby;
Zasięg: 3000Mm (15 w.)
Zapas paliwa: 300 ton
Załoga: 138;

UWAGA
Niszczyciel był parokrotnie przezbrajany,  inne źródła podają  
odmienne informacje, m.in. na temat wyporności, zasięgu,
wymiarów kadłuba, zapasu paliwa, etc.
W czasie służby pod polską banderą okręt spędził 31 dni w morzu, 63 w porcie, a 194 w remoncie. W czasie remontu
wymieniono na nim ze względu na brak odpowiedniej amunicji francuskie działa kalibru 130 mm na brytyjskie 120 mm.

Okręt zwrócono Francji, a konkretnie flocie "Wolnych Francuzów" 30 kwietnia 1941. Polska załoga przeszła na niszczyciel
eskortowy
ORP KRAKOWIAK.

OURAGAN w składzie floty francuskiej pozostał do roku 1949, a następnie poszedł na złom.
                                    K A L E N D A R I UM
                                                
                                                     1923
4. sierpnia - W francuskiej stoczni
Chantiers Naval Français w Caen położono stępkę pod budowę jednego z dwunastu
niszczycieli (kontrtorpedowców według ówczesnej terminologii) typu 'SIMOUN' (= 'BOURRASQUE).
                                                    
                                                      1924
6. grudnia - Ceremonia uroczystego wodowania jednostki.

                                                      1927
19. stycznia -
OURAGAN wchodzi do służby we francuskiej marynarce wojennej zasilając 1. Dywizjon 1. Flotylli Niszczycieli  
bazujący w Tulonie.
                                                       1932
-    Okręt odnosi niegroźne uszkodzenie dzioba wskutek uderzenia o nabrzeże w Tulonie.

                                                      1933
-    Kolizja z siostrzanym niszczycielem
ORAGE - ponowne uszkodzenie dzioba.

                                                      1936
-    Okręt, razem z siostrzanymi
BOURRASQUE i ORAGE, wchodzi w skład 4. Dywizjonu Niszczycieli stacjonującego w Brest.
                                                      1939
-     Wybuch wojny zastaje okręt w Brest.
                                                      
                                                     1940
-     Okrętem dowodzi
capitaine de corvette E.P. Brunet.
-     W maju i czerwcu przechodzi remont kotłów w Brest. Zbliżanie się wojsk niemieckich powoduje konieczność odholowania
okrętu do Devonport, gdzie dokończono remontu.
3. lipca - W związku z wycofaniem się z Francji z wojny, stojący w Plymouth
OURAGAN zostaje przejęty przez Royal Navy w
ramach operacji
Catapult.
18. lipca -
Royal Navy przekazuje okręt Polskiej Marynarce Wojennej. Na okręcie zawisa obok francuskiej polska bandera
wojenna.
OURAGAN oficjalnie od tego dnia nazywa się O[krętem] F[rancuskim] OURAGAN i otrzymuje brytyjski znak
taktyczny H16. Większośćjego załogi stanowią marynarze uratowani z niszczyciela
ORP GROM, zatopionego 4 maja 1940 pod
Narvikiem. Dowództwo jednostki obejmuje kmdr por. Eugeniusz Pławski.
9. sierpnia -
OURAGAN wchodzi w skład polskiego Dywizjonu Kontrtorpedowców.
24. września - Okręt wizytują prezydent RP Władysław Raczkiewicz i szef KMW kontradmirał Jerzy Świrski.
7. października - Zmiana na stanowisku dowódcy - komandora E. Pławskiego zastępuje kpt. mar. Tadeusz Gorazdowski.

                                                     1941
30. kwietnia. - PMW przekazuje okręt marynarce wojennej 'Wolnych Francuzów". Pod polską banderą na morzu przebywał
zaledwie 31 dni, gdy brał udział w operacjach wokół wysp brytyjskich. W remoncie stał 194 dni, głównie wskutek zalania
maszynowni i kotłowni podczas sztormu. Pozostawał w składzie PMW przez ponad trzy kwartały (287 dni).

- Bezczynny postój w Portsmouth.

                                                     1943
- Flota Wolnych Francuzów przekazuje okręt pod banderę brytyjską -
OURAGAN nigdy już nie wróci do czynnej służby.

                                                     1945.
19. września. - Wielka Brytania oddaje okręt Francji - wraca on na holu do Brestu.

                                                     1949
7. kwietnia -
OURAGAN skreślony z listy floty. Wkrótce potem idzie na złom.
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
Obejrzyj kolekcję starych pocztówek, z których większość ma ponad 100 lat !!!
   
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
NISZCZYCIELE