Polska Marynarka Wojenna
ORP ODWAŻNY
Ścigacz okrętów podwodnych
________________________________________________________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Ścigacz okrętów podwodnych ORP ODWAŻNY - Pierwszy okręt PMW o tej nazwie. Fotografia z 1949 roku.
ORP ODWAŻNY (ex radziecki 370) był jednym z jedenastu ścigaczy okrętów podwodnych radzieckiego typu MO-D-3
(Morskoj Ochotnk D-3). Jednostki te, zbudowane w 1944 roku w ZSRR, weszły do służby w Polskiej Marynarce Wojennej 5
kwietnia 1946 roku.

Rocznik
Jane's Fighting Ships 1957/58 podał następującą charakterystykę tych jednostek: kadłub drewniany, wyporność -
43 tony, prędkość - 28 węzłów, uzbrojenie - 1 działo 37 mm, 2 karabiny maszynowe, załoga - 22 ludzi, silnik - Diesel.

Z kolei Marek SOROKA w swojej książce pt.  
"Polskie Okręty Wojenne 1945-1980" (WydawnistwoMorskie Gdańsk 1986)
pisał: "Charakterystyka tych okrętów była następująca: wyporność standardowa 35 ton, wyporność pełna 43,4 tony,
wymiary 23,4x4,0x1,7 m, uzbrojenie -jedno automatyczne działko 70 K kalibru 37 mm z zapasem 500 sztuk amunicji, 2
wkm plot. DZzK kalibru 12,7 mm z zapasem 4000 sztuk amunicji, 2 zrzutnie bomb głębinowych, aparatura hydro-
akustyczna do poszukiwania okrętów podwodnych; 2 silniki
Packard typu 4M-2500 WB o mocy 882 kW (1200 KM) każdy,
zastąpione w wyniku gruntownego remontu wszystkich jednostek przez 2 silniki typu M-50 o mocy po 735 kW (1000 KM),
maksymalny zapas paliwa 6 ton, 2 śruby prawoskrętne, prędkość maksymalna 46 km/h (25 węzłów), prędkość ekonomiczna
28 km/h (15 węzłów), załoga 22 ludzi.