Polskie Linie Oceaniczne
M/s HANOI należał do legendarnej, bardzo udanej serii
41 "dziesięciotysięczników" typu B 54, budowanych
przez polskie stocznie od roku 1956. Były to motorowe
drobnicowce, których aż 20 zamówili armatorzy z Chin,
Czechosłowacji, Francji, Indonezji, Kuby, Szwajcarii
i ZSRR. Prototypem tej serii był m/s
MARCELI
NOWOTKO
, stąd statki te bywały również nazywane
"nowotkami". Pływały głównie na liniach dalekowschodniej
i australijskiej.

M/s HANOI był eksploatowany przez PLO w latach
1960-83. W 1983 został złomowany w Bangladeszu,
w Chittagong.

                      
Dane techniczne:

6 785 BRT, 3 800 NRT, 10 070 DWT,
Prędkość: 16 węzłów,
Wymiary: 153,9 m x 19,4 m x 8,3 m,
Silnik spalinowy o mocy 5741 kW.
Zabierał 12 pasażerów.
____________________________

Drobnicowiec m/s HANOI
na pocztówce Biura Wydawniczego RUCH.
________________________________________________________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
s/s HANOI
POLSKI  DROBNICOWIEC TYPU B-54
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -