-     FLOTA HANDLOWA     -      STATKI      -      OKRĘTY      -      WRAKI      -      FLOTA WOJENNA     -
OKRĘTY PODWODNE
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Brytyjskie miniaturowe okręty podwodne typu 'XE'
Schemat budowy brytyjskich miniaturowych okrętów podwodnych typu 'XE".
1 - dziobowe zbiorniki balastowe i wyrównawcze, 2 - koje, 3 - anteny, 4 - baterie akumulatorów, 5 - stępka, 6 -
płetwonurek, 7 - zbiornik balastowy, 8 - komora wyjściowa, 9 - peryskop nocny, 10 - główny peryskop, 11 - sternik
mechanik przy sterze kierunkowym, 12 - stół nawigacyjny, 13 - dowódca, 14 - główny luk wyjściowy, 15 - zastępca dowódcy
przy sterach głębokościowych, 16 - kompresory i pompy, 17 - zbiorniki paliwa, 18 - sielnik Diesla, 19 -tłumik, 20 - silnik
elektryczny, 21 - śruba, 22 - ster kierunkowy, 23 - stery głębokościowe, 24 - zasobnik z ładunkami wybuchowymi, 25 -
zasobnik-mina (2 tony materiału wybuchowego).
Źródło: 'Morze' 1958.
Miniaturowe okręty podwodne typu 'XE' były udoskonaloną
wersją jednostek typu 'X', które zasłynęły
udanym atakiem
23 września 1943 roku na niemiecki pancernik
TIRPITZ.

Pierwsze okręty typu 'XE' zbudowano w latach 1944-45 w
stoczni
Vickers. Zdążyły one wejść do służby w czasie II
wojny światowej i odnieść sukcesy. Spektakularny wyczyn
stał się udziałem
XE1 i XE3, które zatopiły w Singapurze
ciężki japoński krążownik
TAKAO (30 lipca 1945). Z kolei
XE4 i XE5 zostały skutecznie użyte do przecinania kabli
podmorskich łączących bazy japońskie.

Spośród dwunastu jednostek typu typu, jedna z nich z nich,
XE8, istnieje nadal jako obiekt muzealny, XE11 zatonęła,
zaś pozostałe pocięto na złom w latach 1945-52.
Miniaturowe okręty podwodne typu 'XE'
Dane taktyczno-techniczne
Wyporność nawodna/podwodna:
30,25/33,50 ton
Prędkość nawodna/podwodna:
6,5/5,5 węzłów
Wymiary:
16,23 m x 1,75 m x 1,60 m
Napęd:
4-cylindrowy wysokoprężny silnik
Gardner 42 KM, silnik elektryczny
Keith Blackman 30 KM
Zasięg nawodny/podwodny:
500 Mm / 82 Mm (2 w.)
Uzbrojenie:
2 odłączalne zasobniki z materiałami
wybuchowymi (2 x ok. 2 tony).
Maks. zanurzenie:
90 metrów
Załoga:
4-5 ludzi
Spośród 12 jednostek 6 (XE1-XE6) zbudowała stocznia Vickers,
2 (XE9 i XE10) -
Markham, 2 (XE11 i XE12) - Marshall,
a po 1  -
Thomas Broadpent & Sons (XE7) i Broadpent (XE8).

Dalszym rozwinięciem typu 'XE' były budowane w latach 1950. miniaturowe okręty podwodne typu 'X51 STICKLEBACK'.