Facta Nautica: Internetowy Magazyn Nautologiczny
       
 
 
>> |||  -     MARYNARKA HANDLOWA    -     OKRĘTY     -     STATKI     -     WRAKI     -      MARYNARKA WOJENNA    - ||| <<
 
     
     
Kutry patrolowe
     
Rzeczpospolita Polska
Hosting by Aabaco Web Hosting
KP-141 (później SG-141)
- Kuter patrolowy proj. 90 / WISLOKA Class - Stocznia "Wisła" -
Piotr Mierzejewski
 
 
Polish patrol boat KP-141 SG-141
KP-141 był pierwszym  kutrem patrolowym proj. 90, który zasilił Wojska Ochrony Pogranicza.
Źródło: MORZE 7/8 1991. Autor fotografii nieznany.
-
 
----------Wojska Ochrony Pogranicza (WOP) w latach 1973-1977 otrzymały dwanaście kutrów patrolowych projektu 90
(
Wisloka Class w terminologii NATO). Jednostkom tym nadano alfanumeryczne oznaczenia od KP-141 do KP-152.
Zadaniem stawianym przed tymi kutrami była służba patrolowa i dozorowa na morskich wodach przybrzeżnych w strefie
granicznej. Po rozformowaniu Wojsk Ochrony Pogranicza 16 maja 1991 r. zasiliły utworzoną w ich miejsce Straż
Graniczną (SG). Pociagnęło to za sobą zmianę liter w ich oznaczeniach z KP na SG. W nowoutworzonej formacji kutry
patrolowe proj. 90  rozdysponowano między oba dywizjony Straży Granicznej, mianowicie Dywizjon Pomorski otrzymał  
SG-147, SG-148 i SG-151, zaś Dywizjon Kaszubski dostał dziewięć pozostałych.

---------Zilustrowany tutaj KP-141 wszedł do służby jako pierwszy, podniesienie bandery na nim nastąpiło 20
października 1973 r. Bazował na Westerplatte. Skreślony z dniem 16 marca 1999 r., dziesięć dni później przeszedł w ręce
prywatnej firmy.

---------Charakterystyka kutrów patrolowych proj. 90 według Weyers Flottentaschenbuch Warships of the World (1997/98)
i in.: wyporność - 42 t; prędkość - 19, 5 w.; uzbrojenie - 2 (1xII) karabiny maszynowe plot. 12,7 mm; napęd - dwa silniki
wysokoprężne ZM Wola o łącznej mocy 740 kW, 2 śruby; zasięg - 500 Mm; wymiary - 21,2 x 4,5 x 1,2 m; załoga 6 ludzi.

--------Jacek Sieński w artykule zatytułowanym "Nieznana stocznia Wisła" (MORZE 1991) prędkość kutrów projektu 90
określił na 13 węzłów a liczebność załogi na 9 ludzi. Więcej informacji na temat tego projektu
tutaj.
z
-

Kutry patrolowe projektu 90

SG-141 , ex KP-141 | SG-142 , ex KP-142 | SG-143 , ex KP-143 | SG-144 , ex KP-144 | SG-145 , ex KP-145 | SG -146 , ex KP-146

SG-147 , ex KP-147 | SG-148 , ex KP-148 | SG-149 , ex KP-149 | SG-150 , ex KP-150 | SG-151 , ex KP-151 | SG-152 , ex KP-152
         
Opublikowano 23 listopada  2013 r.
Aktualizowano 25 października 2015 r.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
Piotr Mierzejewski
       
Facta Nautica. Morze statki okrÍty wraki. Sea ships vessels wrecks.
 
       
Morze, statki, okrÍty, wraki
[ Yahoo! ] options
SZTANDARY
Haftujemy
na zamówienie
Baltic Quest wraki
Wyprawy na wraki
Facta Nautica
polecają
Morza i okrety
MORZA i OKRĘTY