-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
           
Ludzie morza
   
Bohater Związku Radzieckiego Jarosław Konstantynowicz Josseliani
opowiada o niskiej kulturze brytyjskich oficerów
- Fragment wojennych wspomnień -
 
 

---------Kapitan 1. rangi Jarosław Konstantynowicz Josseliani [Ярослав Константинович
Иосселиани], jeden z najsłynniejszych radzieckich podwodników
II wojny światowej, Bohater
Związku Radzieckiego, był autorem czterech książek. Pierwsza z nich, "Zapiski podwodnika",
została przetłumaczona na język polski wkrótce po wojnie. Ukazała się ona w naszym kraju pod
tytułem
"Z pamiętnika marynarza okrętu podwodnego".

---------Książka ta zawiera wiele bulwersujących wspomnień autora z lata 1944 roku, gdy razem
z dowodzona przez siebie załogą przechodził przeszkolenie w Wielkiej Brytanii. Wiązało się ono
z przejęciem przez flotę ZSRR czterech brytyjskich okrętów podwodnych (HMS SUNFISH,
HMS UNBROKEN, HMS UNISON i HMS URSULA), które w radzieckiej Flocie Północnej
służyły pod alfanumerycznymi oznaczeniami
W-1, W-2, W-3 i W-4.


--------Poniżej przedstawiam szereg cytatów pochodzących ze wspomnianej powyżej książki.
Podaję je według tłumaczenia Jerzego Rychlińskiego, które było podstawą II wydania
wspomnień
Josselianiego, opublikowanego przez Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
w 1954 roku w Warszawie. Rysunki pochodzą z oryginalnego wydania książki w języku
rosyjskim.

J.K. Josseliani
1922-1978
 
Zdaniem Jarosława Josselianiego

---------"...nie tyle raziła moda [...], ile przykra, obca nam rozwiązłość, z którą spotykaliśmy się
nawet w środowisku oficerów floty brytyjskiej. Klub oficerski zrobił na nas przygnębiające
wrażenie. I oficerowie, i ich mocno umalowane damy siedzieli na niziutkich taborecikach z
kubkami najmocniejszych trunków w ręku. Ten i ów siedział wprost na podłodze, kobiety paliły
nieustannie, nie dbając gdzie strząsają popiół. Niektóre trzymały na smyczach psy pokojowe,
malutkie, obrzydliwe potworki z jedwabnymi wstążkami lub niezdarne, ogromne dogi z
przekrwionymi ślepiami."

---------"Wszystkie te damy prezentowano nam jako żony lub narzeczone panów oficerów.
Później gościnni gospodarze próbowali nieraz swatać tego lub owego z nas z tymi dziewczętami
z "najlepszych" szkockich rodzin."

---------" 'Prostota" panujących w klubie obyczajów była wprost niezwykła. Siedząc przy stole
nogi można było położyć na obrusie. Ten amerykański zwyczaj nie wywoływał niczyich
protestów. Natomiast nieprawidłowe używanie widelca od razu nas ośmieszało, a nawet mogło
nas postawić w bardzo przykrej sytuacji."

---------"Rozmów na tematy polityczne, do których nawykliśmy u siebie, tu nie prowadzono
wcale. Mówiono o wojnie i nieraz przeklinano Niemców. Ale słowa 'faszyzm' nie wspominano
w rozmowie. A nieuctwo polityczne angielskich oficerów było tak wielkie, że pierwszy lepszy
nasz marynarz w porównaniu z angielskim oficerem zdawał się znawcą ekonomii politycznej i
polityki międzynarodowej."
---------"Niewielkie też były wiadomości z geografii naszych nowych znajomych. Żaden z angielskich oficerów, z którymi się stykałem,
nie podejrzewał nawet, że istnieje Swanetia, a wielu nie widziało, że istnieje Gruzja."

---------"[...] Oficer floty królewskiej straciłby we własnych oczach, gdyby pomówił z marynarzem jak równy z równym. Ani jeden z
angielskich ofecrów nie zdecydowałby się siąść z marynarzem do jednego stołu, jak to się praktykowało u nas na uroczystościach."

---------"[...] Szczególnie niezrozumiały dla Anglików był przeciętny poziom umysłowy naszych marynarzy. Średnie wykształcenie w
Anglii stanowi dotychczas przywilej zamożnych, toteż nie mieściło im się w głowie, że na moim, na przykład, okręcie podwodnym nie
było ani jednego marynarza bez średniego wykształcenia. Zadziwiał ich i nasz organizator partyjny Piotr Fiodorowicz Karkocki z jego
wyrobieniem i 'manierami prawdziwego inteligenta'."
 
Zobacz także inne strony o radzieckich podwodnikach:

|
N.A. Łunin - rzekomo storpedował pancernik TIRPITZ | B.M. Malinin - kostruktor okrętów podwodnych |
|
A.N. Bachtin - dowódca legendarnej PANTIERY | A.I. Marinesko - sprawca zatopienia statków WILHELM GUSTLOFF i STEUBEN |
 
       
       
L I N K I
 


Maja Mierzejewska
Intuicja
Myślenie intuicyjne
Intuicjoniści
Neurotyzm
Myślenie racjonalne