-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
           
Okręty podwodne
 
JAPONIA
HA 101
Podwodny okręt transportowy  -  Typ 'SENSUIKAN-YU-SHO'  -  II wojna światowa
 
 
Japońskie małe podwodne okręty transportowe HA-101, HA-102 i HA-104. The Japanese small transport submarines HA-101, HA-102, and HA-104.
Małe japońskie podwodne okręty transportowe HA-101, HA-104 i HA-102 typu 'SENSUIKAN-YU-SHO'.
Japanese small transport submarines HA-101, HA-104, and HA-102 of the Ss (Sensuikan-Yu-Sho) Type.
 
---------W latach 1944-45 stocznie japońskie Senshu w Tanagawa i Mitsubishi w Kobe zbudowały serię niewielkich okrętów podwodnych mających pełnić rolę
jednostek zaopatrzeniowych. Nosiły one oznaczenia od
HA-101 do HA-112 (HA-110 i HA-112 jako nieukończone nie weszły do służby). Ponadto w
sferze niezrealizowanych planów pozostała budowa 88 dalszych, dla których zarezerwowano oznaczenia od
HA-113 do HA-200. Uzbrojenie tych
podwodnych zaopatrzeniowców było zgoła symboliczne i składało się zaledwie z jednego działka przeciwlotniczego kalibru 25 mm, ustawionego na pokładzie
tuż za kioskiem. Zdolne były do przetransportowamia około 60 ton ładunku. Niektóre z nich mogły zabierać 10 torped 457 mm dla miniaturowych łodzi
podwodnych.

--------HA-101 rozpoczęto budować w stoczni Senshu w Tanagawa 22 czerwca 1944, zaś wodowano 22
sierpnia. Po wodowaniu przeszedł prace wykończeniowe w Kobe. Do służby wszedł z dniem 22 listopada 1944,
a jego dowódcą mianowano por. Kunihiro Nobuharu. Pierwsze miesiące służby jednostki upłynęły na szkoleniu
załogi. Ćwiczenia te przeprowadzała na Wewnętrznym Morzu Japońskim razem z siostrzanymi
HA-102 i HA-
104
; przypuszczalnie z tego okresu pochodzi zamieszczona powyżej fotografia.

--------HA-101 w swoją pierwszą i jedyną misję zaopatrzeniową wyruszył dopiero 17 czerwca 1945 z
Yokusuka, z materiałami zaopatrzeniowym i żywnością , przeznaczonymi dla czterotysięcznego garnizonu na
wysepce Minami-tori-shima (Marcus Island). Do celu rejsu dotarł 28 czerwca i po rozładowaniu natychmiast
ruszył z powrotem do Yokosuka. Po przybyciu do Yokosuka (7 lipca) skierowano go do stoczni, w której miano
przystosować go do transportu paliwa lotniczego, czyniąc z niego w ten sposób podwodny zbiornikowiec. Nie
mam informacji, czy i kiedy przebudowę tę ukończono. Wiadomo natomiast, że 25 lipca 1945 nastąpiła zmiana
na stanowisku dowódcy okrętu. W miejsce dotychczasowego, por. Kurashina Yasusuke (uprzednio dowódcy
HA-109) przyszedł por. Jinbo Masaharu, dowodzący dotąd HA-108. Prawdopodobnie HA-101 do końca
wojny nie wyszedł już w morze. Poddał się Amerykanom 2 września 1945 stojąc nadal w Yokosuka.

---------HA-101 podzielił los większości japońskich okrętów podwodnych. Po skreśleniu z listy floty, co miało
miejsce 15 września 1945, przeznaczono go na złom. Złomowanie nastąpiło szybko, bo już w październiku
1945, lecz brak pewności czy stało się to w Shimizu czy w Uraga ...
Charakterystyka HA-101
Wyporność nawodna
273 t (wg  in. 429 t)
Wyporność podwodna
370  t (wg in. 493 t)
Prędkość nawodna
10 węzłów
Prędkość podwodna
5 węzłów
Zasięg nawodny
3500 (4000?) Mm / 10 w.
Zasięg podwodny
46 Mm / 2,3 w.
Uzbrojenie
1 x 25 plot.
Napęd
silnik (2?) Diesla 400 KM
silnik elektryczny 150 KM
Wymiary
44,53 x 6,1 x ok. 4,0
Ładunek
60 ton
Załoga
21-22 ludzi
Maks. zanurzenie
ok. 90 m
Autonomiczność
15 dób
 
 
       
         
 
 
L I N K I

Maja Mierzejewska
Intuicja
Myślenie intuicyjne
Intuicjoniści
Neurotyzm
Myślenie racjonalne
Akt fotograficzny
       
 
 
       
 
 
   
       
           
          sztandary