-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
STATKI
-  s.s. GLITRA  -
Pierwszy statek, który został zatopiony przez okręt podwodny
Brytyjski frachtowiec s.s. GLITRA (ex SAXON PRINCE)
Brytyjski frachtowiec s.s. GLITRA przeszedł do historii jako pierwszy statek
handlowy zatopiony przez okręt podwodny. Statek ten, o pojemności  832 BRT (wg
innych źródeł 866 BRT),
długości 215 stóp (65,57  m) i szerokości 30 stóp i 6 cali (9,35  
m), prędkośc
i 9 węzłów, zbudowany został w latach 1881-82 przez stocznię  C.S. Swan
& Hunter
w Newcastle.  W 1884 roku, James Knott (1855-1934), podówczas
początkujący armator, zakupił ten statek jako swój pierwszy parowiec dla
nowoutworzonego przedsiębiorstwa
Prince Steam Shipping Co. Ltd. i nazwał go
SAXON PRINCE. Po jedenastu latach służby w Prince Lines, które stały się jednymi z
największych linii żeglugowych na świecie, w 1895 roku
SAXON PRINCE odsprzedano
przedsiębiorstwu
Christian Salvesen w Leith, Wielka Brytania, co pociągnęło za sobą
przemianowanie statku na
GLITRA.

W swój ostatni rejs s.s. GLITRA wypłynął w październiku 1914 roku z portu w Leith,
kierując się z ładunkiem wegla do norweskiego portu w Stavenger. Dnia 20
października w odległości 14 mil na południowy zachód od Skudernaes (Norwegia),
James Knott (1855-1934)
Założyciel
Prince Lines
Pierwszy właściciel s.s. "Saxon Prince",
późniejszego s.s. "Glitra".
statek został zauważony przez niemiecki okręt podwodny U-17, patrolujący wody Morza Północnego. Dowódca U-Boota,
K
apitänleutnant Johannes Feldkirchener, nakazał kapitanowi s.s. GLITRA zastopować maszyny i zarządzić ewakuację
załogi. Kiedy załoga statku odpłynęła na szalupach na bezpieczną odległość, U-Boot zatopił statek. Według niektórych
opracowań zatopienie nastąpiło przez otwarcie zaworów dennych.

Należy podkreślić, że zatopienie brytyjskiego statku było całkowicie zgodne z międzynarodowym prawem wojennym.
Incydent ten był analizowany m.in. przez sąd kaperski w Berlinie w 1915 i w renomowanym amerykańskim czasopiśmie
prawniczym
The American Journal of International Law w 1916 roku.