-     FLOTA HANDLOWA     -      STATKI      -      OKRĘTY      -      WRAKI      -      FLOTA WOJENNA     -
ORP GENERAŁ HALLER
Kanonierka
Kanonierka ORP GENERAŁ HALLER, bliźniak ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI, na rysunku Adama Werki.
Polish gunboat ORP GENERAŁ HALLER. Built 1920.
Niemiecki rocznik flot Taschenbuch der Kriegsflotten 1928 podał następujące informacje o tym okręcie:

Stocznia fińska w Abo, koniec budowy 1920. Wyporność: 325 ton; prędkość: 14, 5 węzłów; zasięg: 700 mil morskich
przy prędkości 14 węzłów; moc maszyn: 1000 KM; zapas paliwa: 50 ton; wymiary: 55 x 7 x 2,5 m; załoga 47;
uzbrojenie: 2 działa 80 mm, 4 działa 75 mm.

Z kolei rocznik
Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1940 podał:

Stocznia Crichton-Vulkan, Abo, koniec budowy 1921. Wyporność: 342 tony; prędkość 14 węzłów; zasięg 700 mil
morskich przy prędkości 14 węzłów; moc maszyn 1000 KM; zapas paliwa: 50 ton węgla; wymiary: 50 x 7 x 2,9 m;
załoga 60; uzbrojenie: 2 działa 75 mm L/35, 2 działa 47 mm.

Polskie publikacje podają różniące się informacje na temat charakterystyki okrętu. Stosunkowo niedawno ukazała
się próba uporządkowania tego problemu. Zainteresowanych odsyłam do tekstu M. Twardowskiego pt.
"Kanonierki
Generał Haller i Komendant Piłsudski"
, który ukazał się w czasopiśmie Morza Statki i Okręty 3/1998.


ORP GENERAŁ HALLER w toku kampanii wrześniowej został zbombardowany 3 i 6 września 1939 przez lotnictwo
niemieckie podczas postoju w porcie na Helu.
Kanonierki