_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
2005-2006
OKRĘTY PODWODNE
ORP BIELIK - widok od dziobu
Ilustracja na podstawie fotografii z okładki czasopisma
"Bandera" (listopad 2006)
W roku 2003 Polska Marynarka Wojenna wzbogaciła się
o otrzymany w darze od rządu Norwegii kolejny okręt
podwodny typu
Kobben (projekt 207). Nadano mu imię
ORP
BIELIK. Jest to już drugi polski okręt podwodny o
tym imieniu. Pierwszy
BIELIK, otrzymany od ZSRR,
eksploatowany w latach 1965 – 1988, był pełnomorską
jednostką średniej wielkości, silnym uzbrojeniu
torpedowym i bardzo dużym zasięgu pływania.
Okręt został wybudowany w stoczni niemieckiej Rheinstahl-
Nordseewerke GmbH, Emden, na zamówienie Norwegii. Położenie
stępki miało miejsce 8 września 1966, zaś wodowanie nastąpiło 27
stycznia 1967 roku. Budowę ukończono 1 lipca 1967 roku.

W marynarce norweskiej pływał jako HNoMS
SVENNER, mając
numer burtowy
S 309. Na początku lat 1990. przeszedł gruntowną
modernizację w norweskiej stoczni "Uzivale Shipyard", ukończoną w
październiku 1993 roku. Efektem tej modernizacji była wymiana
mechanizmów i nieznaczne zwiększenie długości kadłuba. Przez
pewien czas we flocie norweskiej spełniał rolę okrętu ćwiczebnego.
BIELIK został przejęty przez PMW 8 września 2003 roku.
Tamtego dnia, w bazie marynarki wojennej Norwegii w
Bergen, po raz pierwszy podniesiono na nim biało-czerwoną
banderę i przypisano numer burtowy 296.
Cała polska
załoga
BIELIKA (17 osób) przeszła przeszkolenie na
okręcie od sierpnia 2003 roku na wodach Atlantyku, Morza
Północnego i Morza Norweskiego.

14 października
BIELIK wypłynął w rejs do Polski i 22
października 2003 w godzinach wieczornych wszedł do Bazy
Morskiej w Gdyni Oksywiu. Dowodził nim kmdr ppor.
Sławomir Wiśniewski.  
Uroczystość nadania imienia odbyła się 24 października. Matką chrzestną okrętu została Jolanta Banach, sekretarz
stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, żona komandora ppor. rez. Bogdana Banacha.Gdy padły
wypowiadane przez nią słowa "Płyń po morzach i oceanach świata, sław imię norweskiego i niemieckiego stoczniowca
oraz polskiego marynarza, nadaję ci imię ORP
BIELIK" i rozbiła się o burtę butelka szampana, dowódca jednostki
odsłonił nazwę okrętu.

Wkrótce po uroczystościach
BIELIK przeszedł do Gdańska, gdzie w tamtejszej stoczni przeszedł pewne prace
modernizacyjne. Po ukończeniu tych prac wszedł w skład dywizjonu okrętów podwodnych (dOP) 3. Flotylli Okrętów.

W 2004 roku
BIELIK brał udział w ćwiczeniach NATO. 7 czerwca opuścił Gdynię i przeszedł do bazy brytyjskiej
Faslane leżącej nad Morzem Irlandzkim. Stamtąd udał się w rejon ćwiczeń (razem z fregatą rakietową ORP
K.
PUŁASKI
), gdzie wziął udział w Joint Maritime Course. Oficjalna strona PMW informowała, że "W ćwiczeniu
uczestniczyły łącznie okręty z 15 państw ok. 100 samolotów i śmigłowców w tym grupa lotniskowcowa USS
ENTERPRISE i 5 okrętów podwodnych. Celem ćwiczenia było monitorowanie rozejmu w rejonie, w którym rozgrywał
się konflikt zbrojny oraz przygotowanie do lądowania sił humanitarnych udzielających pomocy społeczności lokalnej.
Okręty osłaniały grupę lotniskowcową, transportowce oraz prowadziły akcje embarga i kontroli żeglugi w regionie o
napiętej sytuacji międzynarodowej.
"
Następnie
BIELIK w bazie brytyjskiej w Plymouth brał udział miesięcznych ćwiczeniach z jednostkami, które
przechodzą szkolenie w ośrodku FOST. Zadaniem jego było wykonywanie pozorowanych ataków torpedowych i
uchylanie się przed wykryciem przez przeciwpodwodne siły lotniczo-okrętowe.

W 2005 roku
BIELIK pływał na Morzu Śródziemnym w ramach operacji antyterrorystycznej „ACTIVE ENDEAVOUR”,
prowadzonej jest przez siły NATO z udziałem państw partnerskich. Okręt wykonał wtedy 3 patrole:
1. patrol - tranzyt z Hiszpanii do bazy operacyjnej na Krecie,
2. patrol - kontrola żeglugi na północ i wschód od Krety,
3. patrol - kontrola żeglugi między wybrzeżami Cypru a Turcją, Syrią i Libanem.

Łącznie okręt poza macierzystym portem w Gdyni przebywał 106 dni, od 14 stycznia do 30 kwietnia.

W 2006 roku, 11 października,
BIELIK wyszedł z Gdyni, ponownie kierując się na Morze Śródziemne. I tym razem
celem jego jest udział w operacji "ACTIVE ENDEAVOUR".
-   Marynarka handlowa -   |||   -   STATKI  i  OKRĘTY       -         MARYNISTYKA       -      MORZE  i  WRAKI   -   |||   -  Marynarka wojenna   -